Nieuws - 28 maart 2002

Regenonderzoeker krijgt hydrologieprijs

Regenonderzoeker krijgt hydrologieprijs

Dr Remko Uijlenhoet van de leerstoelgroep Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer heeft de driejaarlijkse onderzoeksprijs ontvangen van de Nederlandse Hydrologische Vereniging. Uijlenhoet kreeg de prijs voor zijn onderzoek naar microstructuur van regen. Kennis hierover is cruciaal voor de toepassing van radargegevens in de hydrologie en het voorspellen van overstromingen.

Wanneer de microstructuur van regen ? onder andere de verspreiding en grootte van regendruppels - bekend is, kunnen radargegevens vertaald worden in waarden voor de regenintensiteit en op basis hiervan kunnen rivierafvoeren worden voorspeld. Tot nu toe hadden hydrologen en meteorologen grote moeite om de regenintensiteit nauwkeurig te bepalen.

Uijlenhoet heeft nauw samengewerkt met hydrologen van het KNMI, Princeton University en de Technische Universiteit van Cataloni?. "We dachten zo'n acht jaar geleden dat het een fluitje van een cent zou zijn om aan de hand van radarbeelden van het KNMI de regenintensiteit te berekenen. Maar we liepen tegen de lamp toen de waarden sterk bleken te verschillen van metingen in het veld. Nu we meer weten over de microstructuur van regen, kunnen we veel beter gebruik maken van de radarbeelden."

Voor vervolgonderzoek wordt Uijlenhoet financieel gesteund door het NWO. Hij gaat samen met een postdoc en twee promovendi verder werken aan de toepassing van radarbeelden voor hydrologische doeleinden. Ze beginnen met de analyse van beelden van een radar die pas is ge?nstalleerd in de Ardennen. Met de beelden in combinatie met satellietwaarnemingen en hydrologische modellen hopen ze de waterafvoer van de Maas nauwkeurig te voorspellen. | H.B