Nieuws - 7 september 2006

Reddingsplan voor opleiding Plattelandsvernieuwing

Het eerste jaar van de opleiding Plattelandsvernieuwing op Van Hall Larenstein in Leeuwarden gaat dit jaar niet van start wegens gebrek aan belangstelling. De opleiding werkt aan een reddingsplan.

Erg veel studenten heeft de opleiding in zeven jaar niet getrokken. Meestal bleef de instroom onder de tien steken. Een keer eerder al ging het eerste jaar niet van start. Toen er afgelopen voorjaar nog geen enkele aanmelding was, nam het college van bestuur opnieuw deze maatregel. Onder druk van de medezeggenschapsraad werd later besloten wel instroom toe te laten indien er minimaal acht aanmeldingen zouden komen. Her kwamen er echter maar twee.
‘Het lukt ons gewoon niet voldoende om studenten te interesseren’, zegt Bert Schutte, directeur van de unit Milieukunde waar de opleiding onder valt. ‘Terwijl in het werkveld grote vraag is naar deskundigen plattelandsvernieuwing. Het is ook een prima opleiding. De visitatiecommissie heeft ons het predikaat ‘goed’ gegeven en we zijn heel succesvol in projecten. De werkplaats Plattelandsvernieuwing heeft kort geleden nog de HBO Innovatieprijs gewonnen.’
Het bestuur heeft de directie Milieukunde de opdracht gegeven om een plan te maken voor verbreding van de opleiding. ‘We gaan andere elementen inbrengen die waarschijnlijk meer studenten zullen interesseren, zoals economie, ondernemerschap en landschapsinrichting. Ook zullen we meer docenten betrekken uit de units landbouw en bedrijfskunde. En natuurlijk gaan we samen met de afdeling Marketing en communicatie kijken hoe we de werving kunnen verbeteren. Mikken we wel op de juiste doelgroep? Heeft het wel een goede naam? Ik denk persoonlijk dat we een andere naam moeten zoeken. We horen vaak van studenten dat ze voor de opleiding kozen vanwege de inhoud, maar dat de naam ze helemaal niet aansprak.’
Op basis van het plan zal het college van bestuur dit najaar besluiten of de opleiding nog een kans krijgt. / Koen Moons