Nieuws - 13 september 2007

Rectificatie MKZ

In het bericht over een onderzoek naar de verspreiding van mond- en klauwzeer (Resource 1, pagina 7) staat een storende fout. De onderzoekers Monique Mourits en Annet Velthuis hebben gekeken naar het effect van de zogenoemde dertigdagenregeling die veehouders een quarantaineverplichting oplegt na de aanvoer van één of meer dieren. Dat is niet een algeheel vervoersverbod, zoals in het bericht werd vermeld. Een vervoersverbod geldt bij een concrete dreiging of een uitbraak. De quarantaineverplichting geldt continu.
Uit het onderzoek blijkt dat de quarantaineverplichting zowel in veedichte als in veeluwe gebieden de uitbraak van mkz in duur en in omvang beperkt. De regeling is inmiddels verkort tot 21 dagen.