Nieuws - 1 januari 1970

Recreatiesector stoffig, verkokerd en introvert

Recreatiesector stoffig, verkokerd en introvert


De recreatiesector is stoffig, verkokerd en sluit nauwelijks aan bij de
maatschappelijke behoefte van de naar belevingen zoekende recreant. Alterra
sprak met experts en concludeert dat zowel vanuit het bedrijfsleven als
vanuit de overheid meer en flexibel ingespeeld moet worden op
maatschappelijke trends.

De conclusie die ir Jos Jonkhof en dr Marijke van Winsum-Westra trekken
over de recreatiesector is dodelijk. ‘De sector is introvert, beheerst door
conflicten met de ruimtelijke ordening, verloren in nostalgie, onthecht van
de plek in stad en land, blind voor potenties die onze steden en
landschappen juist in hoge mate bezitten’, schrijven ze. Dat is geen nieuwe
conclusie, erkent Jonkhof, maar uit de gesprekken blijkt wel dat niet
duidelijk is waar de schuldvraag ligt, bij het bedrijfsleven of bij de
overheid.
Jonkhof zelf denkt dat er in de overlegcultuur van de sector te weinig
ruimte is voor vernieuwing, of het volgen van nieuwe maatschappelijke
trends. ,,Je ziet dat er in allerlei hoeken van de samenleving allerlei
dingen gaande zijn die niet passen bij het polderen. Voorlopers krijgen in
die stoffigheid niet de ruimte die ze moeten krijgen.’’ Jonkhof hoopt met
zijn rapport de discussie rond recreatie op de politieke agenda te krijgen.
Het rapport moet een bouwsteen zijn voor de Nota Ruimte die in 2004
uitkomt. | M.W.