Nieuws - 4 juni 2009

RECONSTRUCTIE ONTSTAAN WADDEN

Over tien jaar moet het waddengebied het best begrepen en in kaart gebrachte kustgebied ter wereld zijn, als het aan de Wageningse professor Pavel Kabat met ‘zijn’ Waddenacademie ligt. Daarvoor wil hij onder meer het ontstaan van de Wadden reconstrueren.

Kabat presenteerde tijdens de Waddentoogdag op 30 mei in Delfzijl de zogeheten Kennisagenda van de vorig jaar opgerichte Waddenacademie, waarvan hij voorzitter is. De agenda brengt in kaart op welke terreinen kennis ontbreekt om de Wadden naar een duurzame toekomst te leiden. Hoe de Wadden klimaatproof te maken is een belangrijk onderzoeksthema in de kennisagenda, in verband met de voorspelde forse stijging van de zeespiegel. Om die vraag te beantwoorden wil de academie onder andere een nauwkeurige reconstructie maken van de evolutie van het waddengebied, om de gevolgen van de komende zeespiegelstijging beter te kunnen begrijpen.
De Kennisagenda is de afgelopen maanden tot stand gekomen in overleg met een groot aantal bestuurders, wetenschappers en beleidsmakers, en werd gepresenteerd in het bijzijn van de ministers Cramer (VROM) en Verburg (LNV), staatssecretaris Huizinga (VenW) en een groot aantal topbestuurders. Tot welk concreet onderzoek het gaat leiden, moet nog blijken. Maar bij een deel van het onderzoek is in ieder geval Wageningen Imares betrokken. Tijdens de toogdag maakte minister Cramer bekend dat zes miljoen euro wordt uitgetrokken voor het herstel van de mosselbanken in de Waddenzee. Imares is een van de deelnemers aan dit project Mosselwad, dat loopt tot 2014 en waarin nieuwe experimentele mosselbanken worden aangelegd en vijf jaar lang met een video gevolgd. Het is de bedoeling dat het onderzoek live via internet is te bekijken. Het moet uiteindelijk een handboek voor beheerders van mosselbanken opleveren.