Nieuws - 27 oktober 2011

Reclame of niet?

Doet Wageningen UR aan foute reclame voor de zuivelindustrie? Eerst maar eens kijken of het wel reclame ís, zegt de Reclame Code Commissie.

joris_driepinter-310x434.jpg
De commissie boog zich vanochtend over de klacht van Wakker Dier tegen Wageningen UR en de Nederlandse Zuivelorganisatie NZO. Steen des aanstoots is een persbericht dat Wageningen UR op 25 november vorig jaar de wereld instuurde over een gevonden positief verband tussen het drinken van melk en het risico op hart en vaatziekten.
Pure reclame, vindt Wakker Dier. En bovendien een verdraaiing van de feiten van het wetenschappelijke onderzoek waar het bericht op was gebaseerd. Het Wageningse onderzoek is gefinancierd door de NZO. Volgens Wakker Dier is het zonneklaar dat de zuivelorganisatie de inhoud van het artikel heeft beïnvloed. De gezondheidsclaims in het persbericht zijn daarom volgens Wakker Dier een overtreding van de reclamecode.
Speculatie
Onzin, zeggen Wageningen UR en NZO. Volgens hen is hier geen sprake van reclame, maar van vrijheid van meningsuiting. Beiden ontkennen in alle toonaarden dat de NZO op wat voor manier dan ook invloed heeft gehad op het omstreden persbericht. 'Ondenkbaar', vindt WUR-raadsman Jaap Kronenberg. 'Het zou wetenschappelijke zelfmoord zijn.' Elke bewering over beïnvloeding 'berust op speculatie', vindt NZO-advocaat Kurt Stöpetie.
Afgestemd
Wakker Dier ziet dat anders. Volgens de organisatie kán het niet toevallig zijn dat het persbericht van Wageningen UR verscheen op dezelfde dag dat de NZO in Ede een zuivelsymposium hield. Op die bijeenkomst werd een lezing gehouden over het onderzoek van het persbericht. 'Duidelijk afgestemd', denkt raadsman Alexander Bruinhof. 'En dan zouden ze over de inhoud geen overleg hebben gehad? Zeer onwaarschijnlijk.'
Maar zover is de Reclame Code Commissie nog niet. De commissie wil eerst beoordelen of de melkberichten wel als reclame kunnen worden aangemerkt. Pas daarna wordt bekeken of Wageningen UR met de berichtgeving de reclameregels heeft overtreden. Uitspraak volgt binnenkort. 
‘Melkverklaring’ stopt Wakker Dier niet   
Wakker Dier eist onafhankelijk onderzoek naar de invloed van externe financiering op wetenschap aan Wageningen UR. Een verklaring van melkonderzoekers heeft de belangengroep niet op andere gedachten kunnen brengen.
De verklaring was ondertekend door zowel de Wageningse onderzoekers als Walter Willet. De hoogleraar van Harvard University en co-auteur van het Wageningse onderzoek had eerder kritiek op het persbericht omdat het effect van melk te rooskleurig zou worden voorgesteld. In de gezamenlijke verklaring blijven de conclusies uit het persbericht grotendeels overeind staan. Wel wordt de nuance aangebracht dat de effecten van zuivel afhankelijk zijn van de producten die het vervangt.
Wakker Dier-woordvoerder Sjoerd van der Wouw blijft erbij dat de Wageningse universiteit ongefundeerde gezondheidsclaims heeft gedaan. Simon Vink, woordvoerder van Wageningen UR, wijst de eis van de stichting resoluut van de hand: ‘Zij heeft geen case, geen bewijs, maar slechts verdachtmakingen.’