Nieuws - 1 januari 1970

Ratio

Economen gaan er nog te veel van uit dat consumenten rationele keuzes maken, stelt de nieuwe hoogleraar Economie van consumenten en huishoudens prof. Gerrit Antonides in de oratie die hij vorige week uitsprak.

Een cholesterolverlagende boter verkoopt beter als mensen denken dat die ziektes voorkomt dan wanneer ze denken dat ze er gezonder van worden. Ook ander vreemd gedrag, bijvoorbeeld dat mensen meer hechten aan wat ze al bezitten dan aan begeerlijker dingen die ze kunnen krijgen, is niet te verklaren door wie blijft volhouden dat consumenten rationele wezens zijn. Inzichten uit de psychologie zijn volgens Antonides nodig om consumentengedrag te verklaren.
De keuzes van de consument hangen af van de context waarin ze gemaakt worden. Antonides wil daarom de precieze invloed van die context op de uitkomst van keuzes onderzoeken. Waarom stemmen partners bijvoorbeeld eerder in met een uitgave van de ander als die dat betaalt van salaris uit overwerk, dan wanneer hij of zij het betaalt uit de huishoudpot. | J.T.

Zie Achtergrond: Consumenten kiezen vaak irrationeel