Nieuws - 28 september 2006

Rare naam voor een prijs

‘Wat een geweldige dag is het toch’, zegt Martin Kropff.
Aalt Dijkhuizen, op papier nog de baas van Kropff, werpt een blik naar buiten. ‘Het regent’, constateert de leider der leiders. ‘Het is zwaar bewolkt, de temperatuur zakt en volgens Erwin Krol wordt het nog erger.’
‘Is oom Aalt weer in een pokkenhumeur?’, vraagt Kropff. ‘Doet oom Aalt weer van mopper-de-mopper als Martin zich toevallig wél okidoki voelt?’
‘Martin voelt zich altijd okidoki, Martin’, zegt Dijkhuizen. ‘Ook als daar geen aanleiding toe is.’
‘Echte blijdschap komt van binnen, Aalt’, zegt Kropff, en hij overhandigt Dijkhuizen een fraai uitziende brief. ‘Ons topinstituut is genomineerd voor een gezaghebbende prijs.’
‘De Meester Kackedoris-prijs’, leest Dijkhuizen.
‘Tata’, zegt Kropff.
‘Rare naam voor een prijs’, mompelt Dijkhuizen. ‘Kackedoris.’
Eat that, Utrecht!’, juicht Kropff, en hij maakt een vreugdesprongetje.
‘We moeten zeker eerst betalen’, zegt Dijkhuizen argwanend. Hij buigt zich over het document. ‘Of een dekenset bestellen.’
‘Uppuppup’, zegt Kropff, en geeft Dijkhuizen een kneepje in zijn wang. ‘Voor sombere Aalt is het glas nooit half vol, maar altijd half leeg.’
‘Sombere Aalt leest brieven eerst voordat hij er huppelend mee langs de deuren gaat’, zegt Dijkhuizen. ‘De prijs is toegekend voor ons rapport Homeopathie, Een Oplossing Voor Kalverdiarree. In het rapport wordt een lofzang gezongen op homeopathie, staat hier. Opmerkelijk nu internationaal het besef is doorgedrongen dat homeopathische dierenartsen handelen in strijd met de diergeneeskundige ethiek. Dat staat hier tenminste.’
Niet-begrijpend staart Kropff de leider der leiders aan.
‘Martin, deze prijs is voor het bevorderen van de kwakzalverij’, vermaant Dijkhuizen.
‘Het is niet goed als je zo’n prijs krijgt.’
‘Nee?’, vraagt Kropff beteuterd.
Dijkhuizen schudt zijn hoofd.
‘Joh!’, zegt Kropff.