Nieuws - 14 februari 2008

Rapporten instituten blijven twee maanden geheim

Landbouwminister Gerda Verburg wil dat onderzoekers voortaan standaard twee maanden wachten voordat ze onderzoeksresultaten bekendmaken. De geheimhoudingsplicht geldt voor het onderzoek dat de onderzoeksinstituten in opdracht van LNV uitvoeren, en moet voorkomen dat de minister via Kamervragen of de media verrast wordt.

Dit blijkt uit een brief van de minister aan bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen over de ‘communicatie over onderzoek’. De minister geeft daarin ook aan dat ze tijdens periodiek overleg met Wageningen UR ‘afspraken wil maken over de publicatie van onderzoeksresultaten die in het komende kwartaal beschikbaar komen’.
Paul Thewissen, hoofd programmering bij de LNV-directie Kennis, benadrukt dat de onafhankelijkheid van het onderzoek niet in het geding is. ‘Er speelt geen enkele behoefte om rapporten inhoudelijk te veranderen. De minister doet ook geen uitspraak over de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek. We willen alleen de tijd krijgen om relevante informatie te kunnen verteren, zodat de minister in de Kamer of bij publieke optredens niet wordt verrast door onderzoeksresultaten.’
De nieuwe regeling is volgens Thewissen al doorgesproken met Wageningen UR en sluit volgens hem aan bij het oude voorschrift dat bepaalde dat DLO tot geheimhouding verplicht is ‘zolang de resultaten de minister niet hebben bereikt’. Thewissen: ‘Die regel was onduidelijk, vandaar dat we nu klip en klaar gekozen hebben voor twee maanden, tenzij anders afgesproken. Die twee maanden komen uit een advies van de KNAW. Het is aanzienlijk korter dan de vijf maanden geheimhoudingplicht die we andere opdrachtnemers opleggen.’
Volgens Thewissen zijn ontsporingen en kleine incidenten mede aanleiding geweest voor de beleidswijziging. Hij wil geen concrete voorbeelden noemen. ‘Er zijn wel eens andere bewindspersonen en belangenorganisaties eerder geïnformeerd over onderzoeksresultaten. Soms kwam dat ook door nalatigheid van ons departement. We willen nu meer samen optrekken om onderzoeksresultaten beter maatschappelijk zichtbaar te maken. We schieten met deze regel zeker niet met een kanon op een mug. Er verandert niet zo veel en het geeft iedereen meer duidelijkheid. Het alternatief, een meld- en piepsysteem, zou veel arbeidsintensiever uitpakken.’
De raad van bestuur van Wageningen UR heeft begrip voor de wens van de minister, maar wil nog overleg over de uitvoering.