Nieuws - 23 april 2009

RANDSTAD-WAGENINGEN

De mooie Opinie getiteld ‘Verlies’ van Gaby van Caulil (Resource 24 van 16 april), is toch wat eenzijdig. Als twee hoogleraren (n = 2) naar de Randstad vertrekken en je concludeert dan dat Wageningen in het nadeel is, getuigt dat niet van journalistieke hoor en wederhoor. Ik kom uit de Randstad, heb er mijn hele scholing gehad. Op een uitstap naar Amerika na, heb ik er altijd gewoond en gewerkt, voordat ik tien jaar geleden naar Wageningen kwam. Ik heb het hier prima naar mijn zin.
En dan mijn vrouw, die haar hele leven in Leiden heeft gewoond, letteren doceert aan de Leidse Universiteit, en vijf jaar geleden naar hier is verhuisd, wat toch een gang naar de intellectuele woestijn lijkt. Als ik eens voorzichtig opper dat terugkeer naar de Randstad toch misschien wel aardig zou zijn, krijg ik een duidelijk antwoord: ‘Dan ga je maar alleen, mij krijgen ze hier niet meer weg’. En ze heeft uiteraard gelijk.
Dit is wederhoor (n = 2): Randstad – Wageningen is tot nu toe gelijkspel.