Nieuws - 15 november 2001

Rabbinge wordt universiteitshoogleraar van Wageningen UR

Rabbinge wordt universiteitshoogleraar van Wageningen UR

Prof. Rudy Rabbinge wordt de eerste Wageningse universiteitshoogleraar. De opdracht van de nieuwe leerstoel is alle medewerkers van Wageningen UR te stimuleren en samen te brengen rondom een thema, namelijk duurzame ontwikkeling.

Andere universiteiten hebben meerdere faculteiten en daar is het gebruikelijk universiteitshoogleraren aan te stellen die bruggen slaan tussen meerdere disciplines en faculteiten. Wageningen Universiteit bestaat uit ??n faculteit. Toch, legt Rabbinge uit, fungeren de verschillende kenniseenheden als een soort sub-faculteiten en is het zinvol ook in Wageningen een universiteitshoogleraar te hebben.

In zijn oratie, die Rabbinge op donderdag 15 november om vier uur in de aula uitspreekt, stelt hij dat Wageningen UR in een unieke positie zit om de nobele doelen van duurzame ontwikkeling concreet te maken. Duurzame ontwikkeling is de afgelopen jaren een belangrijke doelstelling geworden van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Ook de missie van Wageningen UR, 'voldoende, gezond en veilig voedsel in een leefbare wereld', sluit hierbij aan.

Handen en voeten geven aan de missie van de Wageningse universiteit en onderzoeksorganisatie impliceert integratie, en interne en externe samenwerking, stelt Rabbinge in zijn rede. Dat is volgens hem alleen mogelijk als "we het eens zijn over de doelen, elkaar verstaan, gedeelde inzichten bezitten en over geaccepteerde methoden en benaderingen beschikken."

Rabbinge wordt anderhalve dag in de week universiteitshoogleraar. Daarnaast blijft hij decaan van de graduate school, de koepel van Wageningse onderzoeksscholen, en zit hij een dag in de week in Den Haag als lid van de Eerste Kamer. Hij behoudt de titel professor maar is geen leerstoelhouder Plantaardige Productiesystemen meer. Die plaats wordt opgevuld door de nieuw aangestelde prof. Ken Giller. | J.T.