Nieuws - 24 januari 2002

Raad van bestuur wil twee nieuwe opleidingen

Raad van bestuur wil twee nieuwe opleidingen

De raad van bestuur wil op korte termijn twee nieuwe opleidingen in de maatschappijwetenschappen opzetten. De opleidingen moeten Wageningen aantrekkelijker maken voor scholieren met het profiel Economie en maatschappij.

Waar de opleidingen precies over moeten gaan weet de raad van bestuur volgens rector prof. Bert Speelman nog niet. "De gedachten zijn nog niet rijp." Speelman denkt aan een opleiding waarin voeding en communicatiewetenschappen centraal staan, en ??n b?ta-gamma-opleiding over 'bijvoorbeeld natuur en maatschappij'.

Het opleidingenaanbod van Wageningen is nu vooral toegankelijk voor vwo-scholieren met de profielen Natuur en gezondheid en Natuur en techniek. "We stikken in de b?ta-opleidingen terwijl de trend juist is dat studenten steeds meer kiezen voor economie en maatschappij. Bovendien kiest niet elke b?ta-scholier een b?ta-opleiding. Die zoeken vaak ook een b?ta-plus-opleiding. Als je naar ons opleidingenaanbod kijkt, kan de sociaal-wetenschappelijke hoek dus wel wat versterking gebruiken. Daar zitten wij slecht in." Een opleiding rond communicatie- en innovatiestudies ligt volgens Speelman voor de hand. De raad van bestuur heeft vorig jaar een extra leerstoel ingesteld bij deze leerstoelgroep.

De raad van bestuur licht donderdag 24 januari de studentenraad en de ondernemingsraad in over de plannen. Als die groen licht geven, wil het bestuur haast maken met de uitwerking ervan. Speelman wil gebruik maken van een eenmalige kans die de nieuwe Bachelor-Master-wet biedt. Deze BaMa-wet, die deze week in de Tweede Kamer werd bediscussieerd, geeft universiteiten eenmalig de mogelijkheid nieuwe brede bacheloropleidingen aan te melden.

Speelman: "We hoeven de opleidingen dan nog niet meteen te starten, maar we moeten wel een behoorlijke naam en inhoud op papier kunnen zetten. Graag een naam die bekt." Speelman denkt dat de nieuwe opleidingen relatief goedkoop verzorgd kunnen worden door vakken te gebruiken uit andere opleidingen.

De plannen van de raad van bestuur voor nieuwe opleidingen zijn opmerkelijk; drie jaar geleden heeft Wageningen onder druk van bezuinigingen juist flink het mes gezet in het aantal opleidingen. Er zou geen geld meer zijn voor het brede opleidingenpakket dat Wageningen toen aanbood. Speelman: "Er was toen ook een landelijke discussie over het terugdringen van het aantal opleidingen in het hoger onderwijs. Wij zijn toen wellicht wat roomser geweest dan de paus." | K.V.