Nieuws - 15 maart 2001

Publicaties

Publicaties

Alterra

Visuele effecten van een windpark in de Noordzee, H. Dijkstra, M.H. Jacobs, H.S.D. Naeff en M.B. Sch?ne, rapport 675, 35 gulden.

Eikensterfte in Nederland - Onderzoek naar omvang en achtergronden, A. Oosterbaan, C.A. van den Berg, G.J. Maas en L.G. Moraal, rapport 236, 40 gulden.

Ecologische verbindingszone bij randweg 's-Hertogenbosch - Analyse van nut en noodzaak, C.C. Vos, M. van der Veen en P. Opdam, rapport 215, 53,60 gulden.

De rol van bossen in de regionale economie, H. Berends, M.A. Hoogstra en J. Vreke, rapport 243, 40 gulden.

Populatienetwerken in de stad Arnhem - Een pilotstudie aan de hand van een tweetal vogelsoorten, R.P.H. Snep, H. Timmermans en W. Timmermans, rapport 152, 61,25 gulden.

Haalbaarheidsstudie Renkumse Beek - Kosten en baten van herstel van een ecologische verbindingszone, J. Vreke en M.J.M. van Mansfeld, rapport 143, 48,75 gulden.

Beschrijving van de emissie van bestrijdingsmiddelen naar lucht bij bespuiting van bodem of gewas in ISBEST 3.0, R.A. Smidt, M.F.R. Smit, F. van den Berg, J. Denneboom, J.C. van de Zande, H.J. Holterman en J.F.M. Huijsmans (reeks milieuplanbureau, met IMAG), rapport 207, 40 gulden.

A semi-empirical dynamic soil acidification model for use in spatially explicit integrated assessment models for Europe, Gert Jan Reinds, Maximilian Posch (RIVM) en Wim de Vries, rapport 084, 40 gulden.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op bankrekening 36.70.54.612 van Alterra te Wageningen o.v.v. het rapportnummer.

LEI

EU-landbouwuitgaven bij verschillende toetredingsscenario's, H.J. Silvis, C.W.J. van Rijswick en A.J. de Kleijn, rapport 6.01.01, 34 gulden.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op postbanknummer 30.00.90.641 van het LEI te Den Haag o.v.v. het rapportnummer.