Nieuws - 8 maart 2001

Publicaties

Publicaties

Alterra

Abiotische randvoorwaarden voor natuurdoeltypen, Wieger Wamelink en Han Runhaar, rapport 181 (cd-rom), 25 gulden.

Recreatie in stadslandschappen - De invloed van omgevingskenmerken op de gebiedskeuze voor recreatief fietsen en wandelen, B. Ploeger, K.W. Ypma, F. Langers en B. Elbersen, rapport 157, 42,20 gulden.

De A12 overkomen - Uitbreiding van het leefgebied van edelhert en wild zwijn op de Veluwe met gebieden ten zuiden van de A12, G.W.T.A. Groot Bruinderink en G.J. Spek, rapport 232, 36 gulden.

In de ban van de Betuwse dijken - Deel 1 Loenen - Een bodemkundig, historisch en archeologisch onderzoek naar de opbouw en ouderdom van de Waaldijk te Loenen (Over-Betuwe), J.R. Mulder, A.E. Gazenbeek en E. van der Linden, Alterra-Document2 (rapport 183), 47,50 gulden.

Environmental stress in German forests - Assessment of critical deposition levels and their exceedances and meteorological stress for crown condition monitoring sites in Germany, J.M. Klap, G.J. Reinds, A. Bleeker (RIVM), W. de Vries, rapport 134, 51,25 gulden.

Ecologische risico's van bodemverontreinigingen in toemaakdek in de gemeente De Ronde Venen, A.T.C. Bosveld, T.C. Klok, J.M. Bodt en M. Rutgers (RIVM), rapport 151, 63,75 gulden.

Modelling the interactions between water availability and forest succession on a spatial basis, T.A. Groen, K. Kramer en I.M.A. Heitk?nig, rapport 147, 42,50 gulden.

VIDENTE: a graphical user interface and decision support system for stochastic modelling of water table fluctuations at a single location - Includes documentation of the programs KALMAX, KALTFN, SSD and EMERALD and introductions to stochastic modelling, M.F.P. Bierkens en W.A. Bron, rapport 118, 60 gulden.

Effects of surfactant treatments on the wettability of the surface layer and the wetting patterns in a water repellent dune sand with grass cover, Louis W. Dekker, Klaas Oostindie en Coen J. Ritsema, rapport 079, 100 gulden.

Effects of surfactant treatment on the wettability and wetting rate of a Sphagnum peat growing medium, Louis W. Dekker, Klaas Oostindie en Coen J. Ritsema, rapport 080, 40 gulden.

Studies on breeding shorebirds at Medusa Bay, Taimyr, in summer 2000, Ingrid Tulp, Hans Schekkerman en Raymond Klaassen, rapport 219, 40 gulden.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op bankrekening 36.70.54.612 van Alterra te Wageningen o.v.v. het rapportnummer.

LEI

Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 1999, E.P. Berger, J.M. van den Hoek, J. Luijt en R.A.M. Schrijver, rapport 1.01.01, 31 gulden.

Estimation of feed utilisation matrices and demand for feed using farm data, A.A. Tabeau, rapport 8.01.01, 22 gulden.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op postbanknummer 30.00.90.641 van het LEI te Den Haag o.v.v. het rapportnummer.

Mansholt Graduate School

Typical Tourists - Research into the theoretical and methodological foundations of a typology of tourism and recreation experiences, Birgit Elands en Jaap Lengkeek, Mansholt Studies, deel 21, 46,65 gulden.

Te bestellen bij Backhuys Publishers in Leiden (071-5170208) of bij de boekhandel.

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, sector Bomen

Naamlijst van houtige gewassen, List of names of woody plants, international standard (in Engels, Nederlands, Duits en Frans), zesde geheel herziene druk, M.H.A. Hoffman, H.J. van de Laar, P.C. de Jong, ed. Fred Geers, 30 gulden, voor buitenland 50 gulden exclusief transactiekosten.

Naamlijst van vaste planten, List of names of perennials, international standard (in Engels, Nederlands, Duits en Frans), vierde geheel herziene druk, M.H.A. Hoffman, H.J. van de Laar, G. Fortgens, P.C. de Jong, ed. Fred Geers, 30 gulden, voor buitenland 50 gulden exclusief transactiekosten.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op bankrekening 309815878 van het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop o.v.v. naamlijst hout of naamlijst vast.

Praktijkonderzoek Veehouderij

Mogelijkheden aangepast beheer zeedijken met schapen, J. Verkaik, publicatie 151, 15 gulden.

Schriftelijk of telefonisch te bestellen bij Praktijkonderzoek Veehouderij, postbus 2176, 8203 AD Lelystad, telefoon (0320) 293234 o.v.v. het publicatienummer.

ILRI

Special Report: EM38 Workshop Proceeding, New Delhi, India. EM38 is an instrument for measuring soil salinity through electromagnetic induction. W.F. Vlotman (ed.), 25 gulden. Te bestellen door overschrijving van het bedrag op rekening nr. 53.92.27.730 van het ILRI o.v.v. Special Report EM38.