Nieuws - 15 februari 2001

Publicaties

LEI

Inkomenspositie van melkveebedrijven op veengrond - Een vergelijking van groepen bedrijven, W.H. van Everdingen en J.H. Jager, rapport 2.01.03, 18 gulden.

Minder CO2: een weg van lange adem - Onderzoek naar CO2-emissiebeperkende projecten in de glastuinbouw, O. Hietbrink, P. Ravensbergen, H.F. de Zwart, E. Annevelink, J.K. Nienhuis, M.N.A. Ruijs (LEI, Imag, PBG), rapport 3.01.01, 39 gulden.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op postbanknummer 300090641 van het LEI te Den Haag o.v.v. het rapportnummer.