Nieuws - 27 juni 2002

Publicaties

Alterra

Neder-landschap Internationaal: Bouwstenen voor een selectie van gebieden landschapsbehoud, J.M.J. Farjon e.a., rapport 358, 26 euro.

Historische ecologie van hooimaatjes in 'De Wildernis' (Overijssel), G.H.P. Dirkx, rapport 392, 18 euro.

De rol van bos en natuur in de Achterhoek en in de Kempen: Een economische waarderingsmethode getest in twee gebieden, Helena Berends en Jan Vreke, rapport 487, 23 euro.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op bankrekening 36.70.54.612 van Alterra te Wageningen o.v.v. het rapportnummer. Veel rapporten zijn ook te downloaden vanaf www.alterra.nl (publicaties).

LEI

Oude graslanden in Nederland: Verkenning naar motieven, bedrijfsvoering en perspectieven voor in situ beheer, Bas Janssens e.a. (met CGN), rapport 3.02.04, 10 euro.

Invloed van teeltomstandigheden en risicobeleving op gewasbescherming van consumptieaardappelen, A.B. Smit e.a., rapport 6.02.02, 9 euro.

Ondernemerstypen en kennisverspreiding rond ge?ntegreerde teelt, L.W. Theuws e.a. (met PPO), rapport 7.02.06, 19 euro.

Kostprijsberekening biologische varkensbedrijven 2001, R. Hoste, rapport 2.02.09, 8 euro.

Van diversiteit naar uniformiteit: Ontwikkeling landbouwmilieubeleid in Europese context, C.J.A.M. de Bont e.a., rapport 6.02.07, 17,70 euro.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op postbanknummer 30.00.90.641 van het LEI te Den Haag o.v.v. het rapportnummer. De rapporten zijn ook te downloaden vanaf www.lei.nl (producten, publicaties, rapporten).