Nieuws - 8 november 2001

Publicaties

Alterra

Abiotische Randvoorwaarden voor Natuurdoelen, Wieger Wamelink en Han Runhaar, cd-rom, rapport 181 (herziene versie), 24,95 gulden (11 euro).

Fuzzy sets voor zachte klassegrenzen - Toepassing op het landevaluatiesysteem BODEGA, J.J. de Gruijter en H.L. Boogaard, rapport 346, 50 gulden (22 euro).

Gestion des f?rest inond?es dans le Delta Interieur du Niger, Mali - Management of flood forests in the Inner Niger Delta, Mali, Albert Beintema, Bouba Fofana en Mori Diallo, rapport 341, 40 gulden (18 euro).

Naar een agenda voor de veenkoloni?n - Analyse van ruim 10 jaar idee?n, L.M. van den Berg en G.E. Blom, rapport 349, 51 gulden (23 euro).

Terreingebruik en gedrag van runderen, pony's, edelherten, ree?n en wilde zwijnen in het Nationaal Park Veluwezoom van de Vereniging Natuurmonumenten, G.W.T.A. Groot Bruinderink en D.R. Lammertsma, rapport 343, 30 gulden (14 euro).

Effecten van vernatting op de groei en vitaliteit van eik, beuk, en Douglas in Roden, Leende en Gees, A.F.M. Olsthoorn, G.W. Tolkamp en M.J. Koch, rapport 276, 44 gulden (19 euro).

Towards sustainable ecological networks of peat bogs in central Russia - Development of Local Environmental Action Program (LEAP) for protection and restoration of peat bogs in Egorievsk sub region, R.O. Butovsky, R. Reijnen, E.A. Bondartchuk, D.M. Otchagov en E.M. Melijk-Bagdasarov, rapport 350, 47 gulden (21 euro).

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op bankrekening 36.70.54.612 van Alterra te Wageningen o.v.v. het rapportnummer.

LEI

Voedselveiligheid: communiceren met beleid, J.P. Folbert, A.F. van Gaasbeek en S.M.A. van der Kroon, rapport 6.01.10, 31 gulden.

Kansen voor tachtig procent verbreding - Een studie naar de verbreding van de landbouw in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, A. van den Ham en W.H.G.J. Hennen, rapport 4.01.06, 48 gulden.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op postbanknummer 30.00.90.641 van het LEI te Den Haag o.v.v. het rapportnummer.