Nieuws - 4 oktober 2001

Publicaties

Alterra

Een zee aan actoren - Een analyse van de relaties tussen actoren in het emissiebeheer van de Noordzee en een verkenning van sturingsmogelijkheden, Saskia Ligthart, Erna Ovaa, Coen Balduk en Evelien Verbij, rapport 315, 60 gulden.

Kennismaken met de buren - Onderzoek naar de mogelijkheden voor versterking van de afstemming van het emissiebeleid tussen de regionale directies van Rijkswaterstaat, Erna Ovaa, rapport 329, 40 gulden.

Lozingen vanaf de wal, van juridische sturing naar sturing in de keten?, Coen Balduk en Saskia Ligthart, rapport 330, 40 gulden.

Recreatie en biodiversiteit in balans: een ruimtelijke benadering van functiecombinaties, R. Pouwels en C.C. Vos, rapport 227, 51 gulden.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op bankrekening 36.70.54.612 van Alterra te Wageningen o.v.v. het rapportnummer.

Praktijkonderzoek Veehouderij

Afvoer en scheiding van strorijke kraamzeugenmest met vijzelsysteem, R.W. Melse en H. Altena, rapport 220, 17,50 euro (35,56 gulden).

Fermentatiekarakteristieken van veevoedergrondstoffen en een speenvoer, E.M.A.M. Bruininx, P.G. van Wikselaar en S.J.W.H. Oude Elferink, rapport 221, 17,50 euro (35,56 gulden).

Ammoniakemissie bij kraamzeugen en gespeende biggen in de scharrelvarkenshouderij, N. Verdoes, H. Altena en M.G.A.M. van Asseldonk, rapport 223, 17,50 euro (35,56 gulden).

Schriftelijk of telefonisch te bestellen bij Praktijkonderzoek Veehouderij, postbus 2176, 8203 AD Lelystad, telefoon (0320) 293234 o.v.v. het publicatienummer.