Nieuws - 22 maart 2001

Publicaties

Publicaties

Alterra

Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken van boven- en ondergronden in Nederland: de Staringreeks - Vernieuwde uitgave 2001, J.H.M. W?sten, G.J. Veerman, W.J.M. de Groot en J. Stolte, rapport 153, 40 gulden.

Gevoeligheidsanalyse en beperkte onzekerheidsanalyse van het model ANIMO, J.E. Groenenberg, C. van der Salm, E. Westein en P. Groenendijk, rapport 200, 50 gulden.

Remote Sensing Techniques and Geographic Information Systems for Wetland Conservation and Management: Monitoring scrub encroachment in Biebrza National Park, A.M. Schmidt, H. Pi?rkowski en H. Bartoszuk, rapport 174, 45 gulden.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op bankrekening 36.70.54.612 van Alterra te Wageningen o.v.v. het rapportnummer.

Aardkundige en cultuurhistorische landschappen van de Biesbosch - Beschrijving en waardering als bouwstenen voor het landschapsontwikkelingsconcept en de effectevaluatie voor rivierverruiming, C.H.M. de Bont, G.H.P. Dirkx, G.J. Maas, H.P. Wolfert, O. Od? (RAAP), G.K.R. Polman (RIZA), rapport 121, te bestellen bij Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland, via ivb@dzh.rws.minvenw.nl.

LEI

Kiplekker - Een kosten-batenanalyse van een reductie in de besmetting van pluimveevlees met salmonella en campylobacter, rapport 3.01.03, Frank Bunte, Marcel Wolbrink (Rikilt), Jean-Paul van Rie (Rikilt) en Saskia Burgers (PRI), 30 gulden.

De Winterswijkse Poort - Analyse en gebiedsperspectief, P.J. Rijk, rapport 4.01.01, 28 gulden.

Energieclustering in de glastuinbouw - Een verkenning, A. van der Knijff, H.F. de Zwart, N.J.A. van der Velden en R. Bakker, rapport 3.01.04, 57 gulden.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op postbanknummer 30.00.90.641 van het LEI te Den Haag o.v.v. het rapportnummer.

Imag

Constructievormen en omhullingsmaterialen voor tuinbouwkassen - Inventarisatie en nieuwe mogelijkheden, D. Waaijenberg en S. Hoffmann, rapport 2000-09, 45 gulden.

Te bestellen bij IMAG, postbus 43, 6700 AA Wageningen, fax 0317 425 670, e-mail d.vanhoogstraten@imag.wag-ur.nl o.v.v. rapportnummer.