Nieuws - 1 januari 1970

PSF verliest zetel aan VeSte

tekst:
Redactie

De studentenraadsverkiezingen hebben de twee grootste fracties, PSF en VeSte, op gelijke hoogte gebracht met vijf zetels elk. De derde fractie, CSF, bleef op twee zetels staan. Dat maakte de verkiezingscommissie dinsdagmiddag bekend.

Geen grote verschuivingen dus. De Progressieve studentenfractie (PSF) verliest een zetel, terwijl Verenigde Studenten (VeSte) er eentje wint. De Christelijke Studentenfractie (CSF) behoudt haar twee zetels. Iedereen toonde zich tevreden met de uitslag. Maartje Hogenboom, fractievoorzitter van Veste, reageert zichtbaar opgelucht. 'Vorig jaar moesten we een grote stap terug maken. We gingen toen van zes naar vier zetels. Dat is toen wel ingeslagen. Dit jaar zijn we daarom actiever bezig gegaan met informatievoorziening. We hebben beter contact gehouden met onze achterban, vooral met de grote verenigingen. Dat heeft gewerkt.' Het had maar vier stemmen gescheeld of de zetelverdeling had er anders uitgezien. Bij de verdeling van de restzetels had VeSte net iets meer stemmen over dan de PSF, waardoor de zetel uiteindelijk naar VeSte ging. De andere restzetel ging naar de CSF. Voor Cathelijne Stoof van de PSF was er naast het zetelverlies van haar fractie wel een persoonlijke winst. Zij behaalde als enige kandidaat zoveel stemmen dat ze boven de kiesdrempel uit kwam, het aantal stemmen dat nodig is voor een zetel. Stoof: 'Ik zit er nu een half jaar in, dus de mensen hebben me al een beetje leren kennen. Blijkbaar heb ik een goede indruk achtergelaten.' De opkomst was met bijna 36 procent iets lager dan voorgaande jaren. Op vrijdagochtend, de laatste dag van de verkiezingen, lag de opkomst nog rond de dertig procent. De mail die de verkiezingscommissie daarop naar alle studenten heeft gestuurd, heeft de laatste kiezers alsnog over de streep gekregen. Hoewel de opkomst bij de meeste andere universiteiten juist is toegenomen, bleef het landelijk gemiddelde dit jaar steken op zo'n 27 procent. Dit jaar zitten er net als vorig jaar weer drie buitenlandse studenten in de raad. / JH