Nieuws - 1 januari 1970

PSF en WSO met ludieke acties op de bres voor onderwijs en medezeggenschap

Jasper Harms, voorzitter van studentenbond WSO luidde op woensdag 4 februari in het bestuurscentrum de noodklok over de medezeggenschap. Vervolgens sloeg een viertal studenten in rood T-shirt het voltallige college van bestuur in de boeien.

,,Nu kunnen we u tenminste in de gaten houden'', begon Harms zijn speech, die voor het grootste deel van de toegesnelde personeelsleden onverstaanbaar bleef. Harms vindt dat het bestuur gefaald heeft in het geven van duidelijkheid over de positie van de directeuren van onderwijsinstituten. Deze zijn vaak ook voorzitter van hetzelfde onderwijsinstituut, hoewel dit niet mag volgens het bestuursreglement. Harms hekelde ook het gebrek aan transparantie tijdens de overleggen van de onderwijsdirecteuren. ,,Bestuursleden van de onderwijsinstituten hebben geen idee wat er tijdens intern overleg besproken word. Zo werd een rapport over het functioneren van de onderwijsinstituten maandenlang geheimgehouden. Wij willen nu eindelijk helderheid.''
De leden van het college bleven laconiek onder hun ‘arrestatie'. ,,We zijn gelukkig weer terug in de jaren zeventig'', zei rector prof. Bert Speelman nadat zijn boeien waren verwijderd. ,,We hebben inderdaad te veel mensen rondlopen in de bestuurskolom. Het is goed dat jullie helderheid willen nastreven, maar we moeten in vertrouwen met elkaar omgaan. Ik bespeur een diep wantrouwen bij jullie. Jullie gaan uit van het slechte in de onderwijsinstituutdirecteuren. Met mensen in de boeien slaan schieten we niks op.''
De rector, de WSO, de voorzitter en de vice-voorzitter van de studentenraad zullen binnenkort achter gesloten deuren verder over het onderwerp praten. ,,Het gaat erom dat in de toekomst meer aandacht wordt gehecht aan openheid. Dit was slechts een waarschuwing, als er niks verandert zullen er hardere acties volgen'', aldus Harms.
Tijdens een vergadering van de medezeggenschap van Wageningen Universiteit eerder op de ochtend gaf de Progressieve Studenten Fractie (PSF) een fiets aan het college van bestuur. ,,We hebben uitgerekend dat als u een auto verkoopt, 120 studenten extra intensief practicum kunnen volgen. Het college van bestuur is als de Anette Nijs van Wageningen Universiteit, omdat het de mond vol heeft van onderwijskwaliteit maar weigert er geld voor uit te trekken. Het is onaanvaardbaar dat er opleidingen zijn die meer dan tien procent moeten bezuinigen op hun onderwijsprogramma'', aldus Francien Peeterse, fractievoorzitter van de PSF. Dr Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de raad van bestuur, was zichtbaar blij met het geschenk. ,,We nemen de suggestie zeker mee. Maar we moeten ook zeker scherp blijven richting Nijs, want als zij meer geld geeft, dan geeft dat hier meer ruimte voor het onderwijs.'' | G.V.H