Nieuws - 11 december 2008

PROTEST TEGEN VERHUIZING BIBLIOTHEEK

Studenten maatschappijwetenschappen aan Wageningen UR willen de bibliotheek in de Leeuwenborch behouden. Dat blijkt uit onderzoek van Ipso-Facto en Mercurius. De studieverenigingen hebben ruim 440 handtekeningen verza¬meld tegen de verhuizing van de collectie en de studiefaciliteiten naar Forum.

nieuws_2734.jpg
Achthonderd vierkante meter moet er in de Leeuwenborch worden vrijgemaakt om het plan voor voldoende onderwijsruimte vanaf 2012 rond te krijgen. Naast de bouw van een tweede Forum op de campus behelst dat plan ook het beschikbaar stellen van onderwijsruimte in andere gebouwen. Daarom heeft de raad van bestuur onder meer besloten om de Leeuwenborchbibliotheek te verhuizen naar Forum.
Dat is slecht voor de student, menen de studieverenigingen. ‘Als de boeken naar Forum verhuizen, wordt een groot deel hiervan gearchiveerd,’ vertelt Imke van Asseldonk namens Ipso-Facto. ‘Veel boeken zijn dan niet meer vrij toegankelijk, terwijl dit juist bij de maatschappijwetenschappen zo belangrijk is.’
‘We hebben er verder moeite mee dat er nog geen concreet plan bestaat voor de ruimte die ontstaat als de bibliotheek weg is’, zegt Roy Michielsen van Mercurius. Er is voor de student nog geen garantie dat er goede nieuwe studentenfaciliteiten komen en er een soortgelijke plaats zal ontstaan waar je rustig kan leren of een scriptie schrijven.’
Het plan wordt nog besproken door de centrale ondernemingsraad (COR), die adviesrecht heeft. De studieverenigingen roepen alle studenten op om de betreffende vergadering op vrijdag 12 december bij te wonen. Van Asseldonk: ‘We willen daar graag onze mening laten horen en de handtekeningen aanbieden.’ ‘Dit is voor ons de laatste strohalm om de student een stem te geven’, zegt Michielsen. ‘De besluitvorming is heel snel gegaan. Hierdoor is de betrokken partijen niet erg grondig naar hun mening gevraagd.’
De directie van de Social Sciences Group (SSG) laat in een brief weten dat ze kennis heeft genomen van de onvrede. ‘Wij zijn zeer gecommitteerd aan het behoud van een aantrekkelijke Leeuwenborch en een optimaal studielandschap. (...) Op dit moment zijn we volop in overleg met alle betrokkenen om tot invulling van ons commitment te komen, waarbij tevens aanvullend bouwkundig onderzoek aan de orde is. Dit heeft even tijd nodig, maar we hebben alle vertrouwen in een goede afloop.’
Woordvoerder Simon Vink laat weten dat de vergadering van de COR over de verhuizing van de bibliotheek besloten is en dat de studenten hun handtekeningen vooraf moeten aanbieden.