Nieuws - 30 mei 2013

Protest tegen bomenkap vertraagt busbaan

214 bomen tegen de grond. Wagenings Milieu Overleg ligt dwars.

De HOV-busbaan (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) over de campus zal er op zijn vroegst pas begin volgend jaar zijn. Het project heeft vertraging opgelopen omdat er flink wat bomen moeten wijken voor de bus. Het gaat om bomen van het zogeheten Dassenbos voor het Rikilt.
e busbaan komt aan de noordkant van de fietsroute die vanaf de Dijkgraaf  naar de Bornsesteeg loopt. In totaal 214 bomen (groot en klein) langs deze route moeten wijken voor de busbaan. De twee grote eiken op grasveld voor Actio mogen blijven. Ter compensatie voor de kap wordt elders groen aangeplant bij het Dassenbos tegen de woonwijk Noord-West aan. Het Wagenings Milieu Overleg vindt dat niet genoeg en heeft bezwaar aangetekend.  Dat bezwaar is volgens  Ad van der Have (Facilitair Bedrijf) het enige 'hangpunt' dat de busbaan nog tegenhoudt. Over de route en de uitvoering van de baan is overeenstemming met alle betrokkenen.
Achter de schermen wordt druk overlegd om tot een vergelijk te komen tussen WMO, provincie, gemeente en Wageningen UR. Mogelijk wordt de boel deze week al vlot getrokken. In dat geval  wordt volgens Van der Have in september met de kap begonnen. De aanleg van de busbaan zal zeker vijf maanden in beslag nemen.