Nieuws - 1 januari 1970

Propedeuse-inspraak helemaal verdwenen?

Propedeuse-inspraak helemaal verdwenen?

Propedeuse-inspraak helemaal verdwenen?

Evenals de leden van het Propedeuse Platform (PP) betreurt de WSO het dat het PP ter ziele is. De WSO kan begrip opbrengen voor hun standpunt dat de PP niet kan werken zonder vaste ambtelijke ondersteuning. Toch heeft het college van bestuur aan het begin van dit academisch jaar de drastische beslissing genomen om deze vaste ondersteuning weg te nemen

In hun laatste dagen hebben de PP-leden het college een overzicht gestuurd van lopende zaken en evaluaties die andere groepen moeten overnemen. Aangezien het college de vaste ondersteuning stopzet, houdt de WSO het college verantwoordelijk voor een verantwoorde overdracht van PP-taken aan groepen zoals richtingsonderwijscommissies (roc's), studieverenigingen, onderwijsinstituten (owi's) en studiecoördinatorenoverleg

De WSO heeft voor dit jaar een deel van de taken van het PP overgenomen, zoals het uitbrengen van de propedeuse-evaluatiegids De Juiste Weg en het organiseren van bijeenkomsten voor eerstejaars om over studieproblemen te praten

Toch kan en mag de WSO-proppengroep bij lange na niet gezien worden als een volwaardig en duurzaam alternatief voor het PP. Daar heeft de WSO momenteel de mensen en de middelen niet voor. Enkele belangrijke taken van het voormalige Propedeuse Platform zijn hier niet ondergebracht

Volgens de WSO moet het college ervoor zorgen dat er genoeg aandacht blijft voor de propedeusestudenten en hun programma's. Zeker als de ontwikkelingen in de toekomst de kant op gaan van brede propedeuses aan de universiteit. Dan zal nog meer dan nu behoefte bestaan aan overkoepelende evaluatie van de propedeuseprogramma's, iets wat de roc's nooit goed kunnen

Ook is de structuur waarin de roc's werken niet geschikt om universiteitsbrede propedeusevakken te evalueren en op elkaar af te stemmen. Tevens is het maar de vraag of eerstejaars wel over de hoge drempel durven om als lid in een roc te stappen of om naar de roc te stappen met een klacht of idee

Behalve voor de programma's moet er ook genoeg aandacht blijven voor de studiebegeleiding van beginnende en nog zoekende studenten. Het PP speelde hier een belangrijke rol in door de studiebegeleiding bij de verschillende opleidingen te vergelijken en evalueren in samenwerking met de studiecoördinatoren en eerstejaars studenten

Op dit moment zien wij niet dat het college actief bezig is met het op een verantwoordelijke wijze elders onderbrengen van de belangrijke taken van het voormalige PP. Wij maken ons zorgen over de toekomstige kwaliteit van de propedeuse. Terwijl dit onderdeel van de studie juist de grootste zorg verdient omdat het de basis is voor elke opleiding en ook hetgeen is waar aankomende studenten over horen bij het maken van hun studiekeuze

Natuurlijk kost het praten over een nieuw ondernemingsplan veel tijd. Er zijn ook zoveel interessante mensen om naar te luisteren. Maar toch hopen wij dat nu met de komst van een vierde lid van de raad van bestuur het belang van de propedeuse-inspraak niet ondergesneeuwd raakt