Nieuws - 15 november 2001

Promotie-onderzoek promoot leguanenteelt in midden-Amerika

Promotie-onderzoek promoot leguanenteelt in midden-Amerika

De midden-Amerikaanse bossen voeren er wel bij, maar de boeren niet: de introductie van de teelt van leguanen. Ir Karen Eilers inventariseerde in haar promotieonderzoek de mogelijkheden en knelpunten met de bedoeling de leguanenhouderij lonend te maken.

Natuurbeschermers en ontwikkelingswerkers bevorderen het houden van leguanen in Panama, Costa Rica en Nicaragua. Zij zien er een ideale manier in om boeren bewust te maken van het behoud van hun leefomgeving. Leguanen zijn reptielen die aan de rand van bossen en rivieren leven en boombladeren, fruit en zaden eten. Boeren met leguanen laten daarom de bomen staan of planten ze zelfs in hun bedrijf, zo merkte ook Eilers.

Maar ze ontdekte tegelijkertijd dat vrijwel geen boer iets verdiende aan zijn dieren. De boeren moesten dure dieren aanschaffen, kooien voor ze maken en een deel van het voer aankopen. Bovendien zijn er maar een paar deskundigen die veel weten over het houden van leguanen. Een netwerk om die kennis bij de boeren te krijgen ontbreekt. Bovendien levert de afzet nog problemen op. In Panama is het vlees een lekkernij en brengt veel op. Daar zijn dus wel mogelijkheden. Maar in Nicaragua en Costa Rica is niemand gewend leguaan te eten. Dan zijn er hooguit nog mogelijkheden om de huid te verkopen, als toeristische attractie, of voor de afzet als huisdier.

Door de inventarisatie van knelpunten per land en door het organiseren van bijeenkomsten met alle betrokkenen heeft Eilers wel wat in gang gezet. In Costa Rica is een kennisnetwerk opgericht. In Nicaragua hebben de boeren zich in twee provincies verenigd in een co?peratie. Die organiseert bijeenkomsten om kennis uit te wisselen en maakt zich sterk om de wetgeving aan te passen. De wet vereist bijvoorbeeld elke twee jaar controle door de ambtenaren. De boeren moeten de controle volledig betalen, inclusief reiskosten. Veel boeren zien er dan maar van af om door te gaan met het houden van leguanen. Panama heeft zijn wetgeving er al op aangepast. Eilers hoopt dat de activiteiten voldoende zijn om het houderijsysteem uiteindelijk rendabel te maken voor de boeren. | L.N.

Karen Eilers promoveert 8 februari bij prof. Herman van Keulen, hoogleraar plantaardige productiesystemen, voorheen dierlijke productiesystemen.