Nieuws - 30 september 2013

Profielschets voor opvolger Aalt Dijkhuizen

tekst:
Albert Sikkema

De raad van toezicht heeft een bureau in de arm genomen die een profielschets gaat opstellen voor de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Wageningen UR. ‘Die gaat eerst rondvragen aan welke eisen de nieuwe voorzitter moet voldoen’, zegt Job Cohen, voorzitter van de raad van toezicht.

Volgens Cohen moet de profielschets voor de opvolger van Aalt Dijkhuizen over vier a zes weken gereed zijn. Het bureau, Vanderkruijs, gaat spreken met de medezeggenschap, de andere twee leden van de raad van bestuur, een aantal leden van de WUR-gemeenschap en de buitenwereld en rapporteert aan de raad van toezicht. ‘Daar voegen wij onze ideeën aan toe’, zegt Cohen. ‘Daarna gaan we mensen zoeken, ook dit faciliteert Vanderkruijs. Er komt een lijst met namen en op basis daarvan gaan we met kandidaten spreken. Dat moet leiden tot een voordracht.’

De strategie van Wageningen UR zal een rol spelen bij het opstellen van de profielschets, maar ook of de kandidaten een goede aanvulling zijn op de bestuursleden Martin Kropff en Tijs Breukink, stelt Cohen. ‘En we moeten goed nagaan: welk gat laat Aalt achter? Hij heeft een grote rol gespeeld bij de wederopstanding van Wageningen.’