Nieuws - 12 april 2001

Profiel: New Venture

Profiel: New Venture

Aantal werknemers: vier. In de drukke tijd krijgt de organisatie er nog een extra kracht bij van sponsor Randstad Uitzendbureau.

Jaaromzet: een miljoen gulden.

Locatie: Koningin Astridboulevard 23, Noordwijk. New Venture krijgt onderdak van De Baak, het opleidingscentrum van werkgeversorganisatie NWO-NCW.

URL: www.newventure.nl.

Rechtsvorm: stichting.

Taakveld: New Venture is een organisatie rondom een jaarlijkse prijsvraag. Studenten, aio's en oio's kunnen een innovatieve idee?n indienen, waarvan zij denken dat die om te zetten zijn in een bedrijf. Een jury, onder meer bestaande uit kopstukken uit het bedrijfsleven, beoordeelt de inzendingen.

Toekomst: New Venture is opgezet om de ondernemer in jonge academici wakker te schudden. Als dat niet meer nodig is, verdwijnt de prijsvraag. De sponsors hebben zich verplicht in ieder geval tot in 2002 door te gaan met het initiatief.

Uitdaging: Het bereiken van meer academici. Het aantal deelnemers aan de wedstrijden blijft stabiel.

Relatie met Wageningen UR: Vanouds doen er veel Wageningse aspirant-ondernemers aan New Venture mee. Dit jaar echter viel de Wageningse inbreng tegen. Kennisstad Wageningen wijt dat onder meer aan toenemende concurrentie van initiatieven zoals Biopartner en Dreamstart.

Wie in de VS failliet gaat, is een held. De Nederlandse ondernemer die onderuit gaat, is daarentegen meestal geestelijk gebroken. Schaamte en schande zijn het lot van de falende ondernemer. Dat komt, zeggen sociologen, omdat Nederland geen ondernemerscultuur heeft. Dat blijkt ook uit het aantal startende bedrijven in Nederland. Dat stelt, vergeleken met onze buurlanden, niet zoveel voor. En de Europese landen lopen al achter bij de VS.

Enkele jaren geleden verscheen een rapport van het consultancybureau McKinsey, waarin de schrijvers zich grote zorgen maakten over de aanwas van nieuwe innoverende bedrijven. Toen het ministerie van Economische Zaken, werkgeversbond NWO-NCW en enkele tientallen grote bedrijven die ongerustheid bleken te delen, was New Venture geboren: een jaarlijks terugkerende wedstrijd voor idee?n die kunnen uitgroeien tot een bedrijf.

Wageningse initiatieven die eerder in de prijzen vielen, waren onder meer Fluffy Flax, een project over natuurlijke absorberende vezels, en Cell Screen, een biomedisch genetisch project.

De wedstrijd van New Venture kent drie rondes. In de eerste ronde worden prijzen van duizend gulden uitgekeerd aan de tien beste vernieuwende idee?n voor een bedrijf. In de tweede ronde gaat het om tien prijzen van 2500 gulden voor de meestbelovende haalbaarheidsstudies. In de derde ronde worden tenslotte drie prijzen van vijftigduizend gulden en twee prijzen van tienduizend gulden uitgekeerd aan de beste bedrijfsplannen.

Sleutelfiguren uit het bedrijfsleven beoordelen de inzendingen. Tijdens het maken van de plannen krijgen de opstellers intensieve begeleiding, die ze - zo blijkt uit enqu?tes - bijzonder op prijs stellen. Al was het maar omdat de starters zo kunnen beginnen met het opbouwen van hun netwerk.

Het is echter nog maar de vraag of de geringe esprit bij mogelijke ondernemers wel de enige oorzaak is voor het tegenvallende aantal starters. Veel ondernemers in de wetenschap lopen tegen het probleem op dat investeerders wel hun beschuldigende vinger uitsteken naar 'ingedutte wetenschappers', maar tegelijkertijd steeds sneller hun geld willen terugverdienen. Voor initiatieven die pas na drie, vijf of tien jaar geld gaan genereren is geen plaats meer. Als ze op hun gemakzucht worden aangesproken, roepen de investeerders om het hardst dat 'de overheid' het kapitaal voor zulke langetermijninvesteringen op tafel moet leggen. In de huizenhoge kantoorpanden met hun spiegelende ramen is de jarenzeventig-mentaliteit nog springlevend.

Wordt het geen tijd om een prijs voor investeerders in het leven te roepen? | W.K.