Wetenschap - 10 mei 2001

Profiel: Kennisintensieve Bedrijven Wageningen (KiBW)

Profiel: Kennisintensieve Bedrijven Wageningen (KiBW)

Aantal leden: nul.

Jaaromzet: nul.

Locatie: Geen.

URL: www.kibw.nl

Rechtsvorm: Opgeheven vereniging.

Taakveld: De KiBW was bedoeld om de belangen van Wageningse kennisintensieve bedrijven te behartigen bij de gemeente Wageningen en Wageningen UR, en om bedrijven met elkaar in contact te brengen. Dat laatste probeerde de vereniging door een webforum op hun website te openen en door om de andere maand een soci?teit te organiseren.

Toekomst: Geen. De vereniging is enkele weken geleden opgeheven door dr. Peter Zuurbier. Zuurbier is in het dagelijks leven directeur Marketing van Wageningen UR, en was zojuist aangetreden als voorzitter van de vereniging.

Uitdaging: Geen. Alles wat de vereniging probeerde te doen ligt nu op het bordje van Kennisstad Wageningen en het Wagenings Ondernemers Contact. Van die laatste organisatie zijn trouwens alle ex-leden van de KiBW automatisch lid. Het Wagenings Ondernemers Contact betwijfelt of wel alle bedrijven zich daarvan bewust zijn.

Relatie met Wageningen UR: Praktisch alle veertig bedrijven die bij de KiBW waren aangesloten, zijn spin-offs van de Wageningse kennisinstituten. Voordat Zuurbier aantrad, was de emeritus hoogleraar prof. dr. ir. Thieu Meulenberg voorzitter van de KiBW.

Hij kwam, hij zag en maakte er meteen een eind aan. De eerste belangrijke beslissing die dr. Peter Zuurbier in zijn nieuwe hoedanigheid van voorzitter nam, was meteen zijn laatste. "Je komt binnen, je peilt het enthousiasme en je ziet dat het beter is de deuren te sluiten", licht Zuurbier toe. Tegenstand was er niet. Iedereen was er wel van overtuigd dat de KiBW was doodgebloed. Indicator daarvan was niet alleen het groots opgezette symposium in januari 2000, waar onder meer kopstukken van Wageningen UR, Arcadis en Nutreco zouden spreken, maar dat door het uitblijven van belangstelling niet doorging. Het forum op de site van de vereniging, waarop ondernemers met elkaar konden chatten, ligt er bij als een virtueel stiltegebied. Ook de soci?teit werd slecht bezocht. Zelfs het bestuur liet het soms afweten, beweren kwade tongen.

Waarom faalde de KiBW? Sommigen wijten het aan de opzet. Misschien, denken ze, was het achteraf gezien beter als de vereniging gewoon een afdeling binnen het Wagenings Ondernemers Contact was gebleven.

Anderen dachten dat de bedrijven van de KiBW te weinig gemeenschappelijk hadden. Er zat zowel een miljoenenbedrijf als Numico Research in als het eenmansbedrijf van een consultant. Allebei 'kennisintensief', maar naar gemeenschappelijke interesses of belangen moest je met een lantaarntje zoeken.

Weer anderen denken dat er gewoon geen behoefte meer was aan de KiBW. "Kennisstad Wageningen en het Wagenings Ondernemers Contact coveren samen hetzelfde taakveld, dat het domein van KiBW was", denkt ook drs. Charles Crombach van Kennisstad Wageningen. Daarnaast, gelooft Zuurbier, komen ondernemers elkaar in Wageningen toch wel tegen. "Wageningen is compact", zegt hij. "Mensen komen elkaar tegen op het hockeyveld of als ze hun kinderen naar school brengen. Als je zo'n hecht informeel netwerk hebt, dan is de toegevoegde waarde van een aparte vereniging natuurlijk gering."

Wat het ook was, een fatale beslissing of het wegvallen van een bestaansgrond, de KiBW bestaat niet meer. "Je moet, als dat nodig is, organisaties kunnen oprichten," besluit Zuurbier, "en als ze niet meer nodig zijn, dan moet je ze ook weer kunnen opheffen." | W.K.