Nieuws - 4 oktober 2001

Profiel: Entocare

Profiel: Entocare

Aantal medewerkers: vijf.

Jaaromzet: schommelt tussen de halve en hele miljoen gulden.

Locatie: Haagsteeg 4, Wageningen.

URL: www.entocare.nl

Rechtsvorm: Nu nog een Commanditaire Vennootschap, waarin de universiteit van Leiden kapitaal heeft ingebracht. Waarschijnlijk wordt Entocare of afzienbare termijn een BV.

Taakveld: Entocare levert natuurlijke vijanden van organismen die ergens een plaag veroorzaken. Het bedrijf is gespecialiseerd in ongebruikelijke plagen. Tot de klanten van Entocare behoren bijvoorbeeld de botanische tuinen, waar met exotische planten ook exotische plaagdieren binnenkomen.

Toekomst: Entocare's expertise breidt zich uit naar andere velden. Nieuw is de commerci?le sierteelt van potplanten, en ook gemeenten die kampen met luizen in beboomde straten worden steeds belangrijker klanten.

Probleem: Entocare groeit. Maar de medewerkers willen niet net zo'n groot bedrijf als bijvoorbeeld Koppert worden.

Relatie met Wageningen UR: Entocare is in 1991 ontstaan vanuit Leiden en vijf jaar later verhuisd naar Wageningen. E?n van redenen was de leerstoelgroep Entomologie, waar Entocare contacten mee onderhoudt. Een andere reden was de bedrijfsruimte die Wageningen bood. Verder zitten ook een paar klanten van Entocare in Wageningen: Unifarm en Plant Research International. Overigens werkt Entocare samen met het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving.

Bijna jaarlijks worden automobilisten die hun bolides hebben geparkeerd onder linden, geterroriseerd door ongedierte dat zich in die bomen ophoudt: bladluizen. De insecten scheiden een kleverige substantie af die de lak aantast. Entocare zoekt samen met Arcadis naar een biologische oplossing, vertelt ing. Marian Kole van Entocare. "Arcadis verzorgt in veel grote steden het onderhoud van het groen. Arcadis wilde weten of we met tweestippige lieveheersbeestjes iets aan de luizen konden doen." Tweestippige lieveheersbeestjes zijn de natuurlijke vijanden van luizen. In steden komen ze echter te weinig voor om de groei van de luizenpopulatie in te dammen.

Vandaar het idee om de insecten in steden uit te zetten. Of dat gaat helpen is niet zo 1-2-3 te bepalen, weet Kole. "Jaarlijks schommelt de luizenpopulatie in omvang. Je hebt goede en slechte luizenjaren. Wat nu precies het effect is van het uitzetten, is niet duidelijk."

Entocare's biologische bestrijding komt kortweg neer op natuurlijke vijanden van de plaaginsecten. Entocare haalt die natuurlijke vijanden uit de natuur, onderzoekt hun effectiviteit en kweekt ze vervolgens. Daarnaast is het bedrijf een dealer van de producten van Koppert, een grootleverancier van natuurlijke vijanden.

Als het gaat om insecten die in de openlucht hun werk moeten doen - overigens een nieuw veld waarop Entocare actief is - zijn het insecten die in Nederland van nature voorkomen; de wetgeving staat niet toe dat nieuwe diersoorten worden ge?ntroduceerd. In de meeste gevallen moeten de plaageters van Entocare hun werk doen in ruimten als kassen. Dan zet Entocare veelal subtropische insecten in.

Entocare heeft zich gespecialiseerd in bijzondere, weinig voorkomende plagen. Die komen bijvoorbeeld voor bij botanische tuinen, waar exotische planten met even exotische ziekteverwekkers binnenkomen. Toch blijkt de laatste jaren dat Entocare ook in economisch omvangrijker sectoren geld kan verdienen.

Zo is Entocare deze zomer, samen met Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om wolluis op potplanten te bestrijden met natuurlijke vijanden. Het Productschap Tuinbouw, dat door de steeds strengere wetgeving wordt gedwongen te zoeken naar alternatieven, heeft 170.000 gulden in het project gestoken. | W.K.