Nieuws - 27 juni 2002

Prof. Hordijk directeur internationaal topinstituut IIASA

Prof. Hordijk directeur internationaal topinstituut IIASA

Hoogleraar Milieusysteemanalyse prof. Leen Hordijk is per 2 juli 2002 benoemd tot directeur van het wetenschappelijk instituut International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) in Laxenburg, Oostenrijk De benoeming geldt voor een periode van drie jaar.

IIASA werd opgericht in de tijd van de koude oorlog in 1972 door de Sovjet Unie en de Verenigde Staten. Oorspronkelijk functioneerde IIASA als een brug tussen Oost- en West-Europa. Na 1990 ligt de nadruk meer op klimaatverandering en de Noord-Zuid-problematiek. Het onderzoek richt zich op de oorsprong van belangrijke veranderingen in de wereld, zoals de explosieve bevolkingstoename en veranderingen in de energievoorziening. Momenteel zijn zeventien landen nauw betrokken bij IIASA, meestal via organisaties als de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek of de Academie van Wetenschappen.

Hordijk is de eerste Europese directeur van IIASA, dat totnogtoe altijd werd geleid door een Amerikaan. Van 1984 tot 1987 werkte Hordijk er ook, als projectleider van een onderzoek over zure regen. Nadien was hij op verschillende manieren betrokken bij IIASA, onder andere als voorzitter van de Scientific Steering Committee van het milieuonderzoek en sinds 2000 als lid van het bestuur van IIASA, waarin elk land een plaats heeft.

Hordijk ziet een grote uitdaging in zijn nieuwe functie: "Onder meer de interne organisatie van IIASA en de relatie met de landen die lid zijn moet sterk verbetered worden."

Hordijk was medeoprichter van het Wageningse Instituut voor Milieu- en Klimaatonderzoek (WIMEK), en had er jarenlang de leiding. Sinds 1991 was hij voor vijftig procent bijzonder hoogleraar bij de leerstoelgroep Milieusysteemanalyse en voor vijftig procent directeur van WIMEK. Volgens hem zou de nieuwe hoogleraar, die nog niet is gevonden, een volledige leerstoel moeten krijgen. "Dat is nodig, kijk maar naar de groei van het milieukundeonderwijs. Dit komt vooral door de grote toestroom van buitenlandse studenten, die ligt nu op vijftig tot zestig MSc-studenten per jaar, en daar komen nog tientallen Chinezen en Vietnamezen bij in de BSc-fase." | H.B.