Nieuws - 4 december 2008

PROEFFABRIEK VOOR ENERGIE UIT ALGEN

Prof. René Wijffels, hoogleraar Bioprocestechnologie, wil samen met agrotechnologen van AFSG een proeffabriek neerzetten in Wageningen om algen te kweken voor energieproductie. De pilot plant, die zo’n zeven miljoen euro gaat kosten, moet duidelijk maken of het mogelijk is om rendabel algen te produceren.

‘We willen drie verschillende productiesystemen met elkaar vergelijken, productieketens ontwikkelen en ervaring opdoen met deze biologische systemen onder veranderende omstandigheden’, zegt Wijffels. Hij presenteerde zijn plan gisteren op een internationaal congres over algen in Amsterdam, waar hij een van de sprekers was.
Wijffels heeft een bedrijfsplan opgesteld dat ter beoordeling ligt bij enkele ministeries. Op het congres nodigde hij bedrijven uit om cofinancier te worden van de proeffabriek. Zijn plan voor de proeffabriek kwam tot stand met financiering van energiemaatschappij Delta.
Algen zijn voor meerdere doeleinden te gebruiken, zoals energie, visvoer, veevoer, waterzuivering en chemicaliën. ‘Het best haalbaar lijkt een combinatie van producten’, zegt Wijffels. In de proeffabriek richt hij zich specifiek op de in algen aanwezige lipides en alkanen, die kunnen worden omgezet in respectievelijk biodiesel en een benzineachtige brandstof.
Hoewel de alg een hoogproductieve grondstof is, kost de productie van energie uit algen nu nog meer dan hij oplevert. ‘Het kost nu twee euro aan energie om een kilo algen te produceren. Dat moet ver onder de euro komen te liggen.’ Door de schaalgrootte en slimme technieken hoopt Wijffels die kostenbesparing in de proeffabriek te realiseren.