Nieuws - 29 november 2012

Proef- en leertuin op de campus

Een 'eetbare' tuin die kan dienen als leerplek en proefveld voor studenten. Als het aan enkele studenten ligt, wordt dat straks de bestemming van de ruimte tussen Forum, Atlas en Orion. Hun initiatief lijkt aan te slaan.

25-Eat-me-Massachusetts.jpg
In het buitenland zijn er voorbeelden genoeg. Initiatiefnemers Blair van Pelt en Jeroen Postma zijn vooral gecharmeerd van een project in Massachusetts, waar grasstroken plaats moesten maken voor ecologische landschappen. Zoiets moet ook in Wageningen kunnen, zo menen ze.
De twee masterstudenten hebben hun project Eat Me gedoopt, een acroniem dat staat voor Eetbare Academische Tuin en Milieu Educatie. Volgens hen is de campus een ideale locatie om verschillende voedselsystemen te bestuderen en de ontwikkeling van ecologisch ontwerpen in de praktijk te laten zien.
Het project heeft inmiddels het nodige enthousiasme teweeggebracht. Twee informatieavonden trokken ruim honderd belangstellenden. Dat leidde tot de oprichting van vier werkgroepen die zich met verschillende aspecten van het tuinproject bezig houden. Ook vanuit de wetenschap is er belangstelling. Hoogleraar Pablo Tittonell van Farming Systems Ecology heeft toegezegd dat zijn leerstoel bereid is het project onder zijn hoede te nemen. Inmiddels zijn er  twee stagiaires vanuit de leerstoelgroep actief bij Eat Me. Blair van Pelt en Jeroen Postma hebben een Facebookgroep opgezet om belangstellenden over hun project te informeren.