Nieuws - 5 april 2001

Prins onderscheiden met gouden ark

Prins onderscheiden met gouden ark

Prof. dr. Herbert Prins, hoofd van de leerstoelgroep Natuurbeheer in de tropen en ecologie van vertebraten, heeft vorige week de Orde van de gouden ark ontvangen voor zijn in het voor wereldwijde natuurbescherming.

De Nederlandse onderscheiding gaat jaarlijks naar mensen uit de hele wereld die zich hebben ingezet voor natuurbescherming. Dit jaar werden zeventien mensen onderscheiden.

Prins houdt zich vooral bezig met de problematiek van grote herbivoren in het wildbeheer. Ook werkte Prins mee aan het opstellen van de 'Malawi principles' van de VN. Deze principes voor het wereldwijde behoud van biodiversiteit zijn dit jaar door meer dan honderd landen geratificeerd. | S.L.