Nieuws - 10 april 2008

Prijs voor statistisch onderzoek

Een publicatie van de statistici dr. Martin Boer en dr. Fred van Eeuwijk van Biometris in het tijdschrift Genetics is volgens de Nederlandse afdeling van de International Biometric Society het beste artikel van 2006 en 2007. Boer ontving er de Biometry award voor.

Boer en Van Eeuwijk analyseerden in het bekroonde artikel een grote kruisingsproef met maïs in de Verenigde Staten. Zij vonden dat omgevingsfactoren een belangrijker effect hebben op de genen dan voorheen gedacht.
Plantenveredelaars maken gebruik van zogenaamde QTL’s, (Quantitative Trait Loci), stukken DNA waarvan de fysiologische werking onbekend kan zijn, maar waarvan de aanwezigheid een duidelijk meetbaar effect heeft op bijvoorbeeld de groei of de opbrengst van gewassen.
Boer onderzocht een kruisingspopulatie van duizend maïslijnen, elk getest in twaalf verschillende omgevingen. Sommige QTL’s bleken in alle omstandigheden hetzelfde effect te vertonen, maar andere waren sterk afhankelijk van de omstandigheden. Zo zijn er QTL’s die onder droge omstandigheden positief uitwerken op de opbrengst, terwijl ze bij overvloedige regenval juist negatief uitpakken.
De jury prees de statistische methode die Boer en van Eeuwijk hadden gebruikt, en hun samenwerking met plantenveredelaars.