Nieuws - 1 januari 1970

PriceWaterhouseCoopers

PriceWaterhouseCoopers

PriceWaterhouseCoopers: LUW bezuinigt te veel

Het reorganisatieplan van de universiteit is te voorzichtig. Adviesbureau PriceWaterhouseCoopers vindt het onnodig om de komende vier jaar achttien miljoen gulden in de reserves te stoppen, zoals de raad van bestuur heeft voorgesteld in het reorganisatieplan. Volgens het adviesbureau is twee miljoen wel voldoende

Het advies werd aangevraagd door de studentenraad en de ondernemingsraad, die volgende week hun oordeel uitspreken over het plan. PriceWaterhouseCoopers vindt dat het bestuur duidelijker moet aangeven wat het na 2003 van plan is. Dan dreigt volgens het financiële schema uit het reorganisatieplan een overschot op de begroting van achttien miljoen gulden, omdat de door het bestuur noodzakelijk geachte reserveringen achter de rug zijn

De financiële man in de raad van bestuur, ir Kees van Ast, is niet erg onder de indruk van de kritiek. Volgens hem onderschat het adviesbureau de onzekere financiële positie van de LUW en heeft de universiteit een ruimere financiële reserve nodig om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. K.V