Nieuws - 17 januari 2002

Praten over biodiversiteit moet in een en dezelfde taal

Praten over biodiversiteit moet in een en dezelfde taal

'Sociologen praten te veel, ecologen worden emotioneel, economen hebben het altijd over geld'

Behoud van biodiversiteit staat in april opnieuw op de internationale beleidsagenda. In Den Haag confereren dan voor de zesde keer ministers uit alle landen over het onderwerp. Maar wetenschappers praten nog vaak langs elkaar als het om biodiversiteit gaat, bleek op een studiedag van Otherwise.

Biologen en ecologen benadrukken de intrinsieke waarde van het behoud van veel verschillende soorten planten en dieren. Economen proberen biodiversiteit juist zoveel mogelijk in geld uit te drukken. Sociologen benadrukken dat het mensen zijn ? boeren, bedrijven, overheden ? die daadwerkelijk in actie moeten komen. Otherwise, een Wageningse organisatie die zich sterk maakt voor interdisciplinair internationaal onderwijs, organiseerde een studiedag over biodiversiteit. Na lezingen van een ecoloog, een socioloog en een econoom bogen zo'n zeventig onderzoekers en studenten zich in workshops over verschillende aspecten. In een workshop bleek dat de verschillende disciplines vooral stereotype idee?n over elkaar hebben. Sociologen praten teveel, ecologen worden snel emotioneel als het om natuur gaat, en economen ? hoe kan het ook anders ? hebben het altijd over geld. Maar ook bleek dat als het onderwerp concreet is, bijvoorbeeld het effect op biodiversiteit van moestuinen in de tropen, de verschillen vervagen.

Moeten studenten nu meer interdisciplinair opgeleid worden zodat ze dit soort problemen de baas kunnen, of moeten ze juist in ??n discipline meester worden omdat ze anders de ander niets te vertellen hebben? Dr Erwin Bulte, econoom in Tilburg, pleit voor het laatste. "Wie tussen twee disciplines zit, wordt niet serieus genomen", zei hij. Ook hoogleraar vrouwenstudies Patricia Howard zegt met wroeging in de stem dat interdisciplinair werken niet gewaardeerd wordt. Toch zouden studenten volgens haar zich twee vakgebieden eigen moeten maken, zoals ze zelf ook deed. Dat kan misschien niet in een studie van vier jaar, maar leren houdt niet op na de universiteit, vindt ze. Dr Ignas Heitkonig vertelt dat Wageningen een goede interdisciplinaire opleiding had, Tropisch Landgebruik, maar die werd afgeschaft. Ook een poging een vervolg te geven aan die opleiding binnen andere opleidingen werd, zo zegt Heitkonig, 'door Speelman om zeep geholpen'. Toch is b?ta-gamma het buzzword van de universiteit, "en daar krijgen we allemaal een warm gevoel van", merkt voorzitter dr Arjen Wals ironisch op. | J.T.