Nieuws - 27 november 2008

PRAKTIJKONDERZOEK POPULAIR BIJ MKB

Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) voert isteeds vaker onderzoeksprojecten uit voor ondernemers uit het Midden- en Kleinbedrijf. De ondernemers zetten daarvoor kennisvouchers is die ze hebben ontvangen van het ministerie van Economische Zaken.

PPO Bloembollen, Bomen en Fruit heeft dit jaar MKB-onderzoeksprojecten lopen ter waarde van vijf ton. PPO Glastuinbouw heeft drie à vier ton aan MKB-opdrachten. Dat stelt Carola van Pluuren van de Plant Sciences Group.
De kennisvouchers bestaan sinds 2006. Ondernemers met een kennisvraag kunnen een voucher van 2500 euro krijgen van de overheid, of een voucher van 7500 euro, waarbij een eigen bijdrage van 2500 euro geldt. Die moeten ze besteden bij een erkende kennisinstelling.
In 2007 waren er nog twee voucherregelingen, een van het ministerie van LNV voor boeren en tuinders en een van het ministerie van EZ voor andere sectoren, maar die zijn dit jaar samengevoegd. ‘In 2007 zijn de opdrachten echt gaan lopen,’ zegt Van Pluuren, ‘en het worden er steeds meer.’
Voor een MKB’er die maar 2500 euro te besteden heeft kan het Praktijkonderzoek geen uitgebreid onderzoek doen, legt PPO-onderzoeker ir. Ton Baltissen uit. In zo’n geval voert PPO een korte deskstudie uit, of maakt het kennis toepasbaar die al op de plank ligt. Maar ondernemers mogen de vouchers van 7500 euro ook clusteren, als de kennisvraag gelijk is. ‘Als tien tuinders de handen ineenslaan, heb je een project van 75 duizend euro. Omdat de tuinders er dan samen 25 duizend ¬euro in steken, heb je een echt commitment van de opdrachtgevers. Dat zijn leuke trajecten’, aldus Baltissen. De behoefte aan toegepast onderzoek bij het MKB is groot, zegt hij. ‘Alleen al het samen aanvragen van de vouchers, waarbij bijvoorbeeld kwekers overleggen over hun innovatiedoelen, is een belangrijke stap om tot kennisvragen te komen.’