Nieuws - 1 januari 1970

Praktijkonderzoek: niet meer stank door nat voer

Dat varkensboerderijen stankoverlast opleveren is niet nieuw. Wel nieuw is dat de klachten de afgelopen jaren niet alleen meer gaan over de stank van mest.

Omwonenden klagen ook over de weeë geur van nat veevoer. Het Praktijkonderzoek Veehouderij onderzocht de klachten en vindt ze onterecht, de geur van mest is veel sterker dan die van het voer.
Aangespoord door klagende omwonenden stellen veel gemeenten extra eisen aan het gebruik van ‘natte veevoeders’. Het gebruik van dat voer is populair. Het bestaat bijvoorbeeld uit aardappelschillen, wei en uiensap, afval uit de voedingsindustrie. Het praktijkonderzoek heeft daarom op verzoek van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren onderzocht of bedrijven die nat veevoer gebruiken, meer stankoverlast veroorzaken dan bedrijven met droog voer.
Uit laboratoriumtests bleek dat nat veevoer inderdaad harder stinkt dan droog, maar in de praktijktest was dat verschil niet te ruiken. De geur van het voer werd overstemd door die van de mest. Extra eisen aan bedrijven die hun varkens nat voer geven, zijn dan ook onterecht, concluderen de praktijkonderzoekers. / KV