Nieuws - 13 februari 2018

Praktijkonderzoek moet gecoupeerde varkensstaarten uitbannen

tekst:
Albert Sikkema

WUR gaat in praktijknetwerken uitzoeken hoe varkenshouders kunnen stoppen met het couperen van varkensstaarten. Er komt een verplichte risicoanalyse voor de varkensbedrijven.

©Shutterstock

Wageningen Livestock Research gaat samen met dierenartsen, fokkerijdeskundigen en diervoederbedrijven netwerken starten bij varkenshouders om te bepalen hoe die kunnen stoppen met staarten couperen. ‘Het gaat om een brede gezondheidsanalyse’, zegt projectleider Geert van der Peet van WUR, ‘want staartbijten heeft meerdere oorzaken.’

Ontheffing
Varkenshouders couperen de varkensstaarten om staartbijten te voorkomen. Het routinematig couperen van de staarten is inmiddels verboden in de EU, maar varkenshouders kunnen een ontheffing krijgen als maatregelen om staartbijten te voorkomen niet werken. In de niet-biologische varkenshouderij gebeurt dat vrijwel standaard, waardoor staarten worden gecoupeerd ondanks het verbod. Landbouwminister Carola Schouten wil in 2019 met de varkenssector een reële einddatum afspreken om te stoppen met couperen.

Risicofactoren
De varkenshouders moeten voortaan een extra risicobeoordeling laten uitvoeren, voordat ze een ontheffing krijgen op het coupeerverbod. En bij de opzet van deze beoordeling is Van der Peet betrokken. ‘We hadden al een lijst met risicofactoren die het staartbijten versterken, maar die gaan we aanscherpen op basis van de criteria van de EU. Aan de hand van deze lijst gaan we samen met onder andere dierenartsen bedrijven doorlichten om te bepalen welke maatregelen ze kunnen nemen om staartbijten te voorkomen.’ Daarbij spelen factoren als genetica, klimaat, wijze van voeren, voersamenstelling en stalmanagement een rol. De maatregelen moeten ertoe leiden dat varkens met complete staarten niet gaan staartbijten.  

Financiering
De afspraken betekenen een doorbraak in het praktijkonderzoek. De financiering daarvan lag de afgelopen jaren stil, omdat de productschappen waren opgeheven en de varkenssector niet collectief geld kon inzamelen voor gemeenschappelijk onderzoek. Inmiddels gaat de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) geld ophalen bij de varkensboeren, financieren ketenpartijen mee en draagt het ministerie van LNV de helft van de onderzoekskosten bij. Het staartenonderzoek duurt vier jaar en kost 125.000 euro per jaar.