Nieuws - 24 juni 2011

Praktijkonderzoek in gevaar bij opheffen productschappen

Veel boeren, tuinders en politici zijn ontevreden over de productschappen en willen die wellicht opheffen. Dat zou het praktijkonderzoek van Wageningen UR veel geld kosten.

Boeren en tuinders moeten verplicht meebetalen aan productschappen. Die voeren daar taken voor uit namens de overheid, doen aan belangenbehartiging en zetten onderzoek uit ten behoeve van hun sector. Verschillende politieke partijen vinden de productschappen niet meer van deze tijd. In de Tweede Kamer zijn PVV en D66 voor afschaffing, het CDA is er fel op tegen. De VVD neemt een sleutelpositie in: dan weer pleit die voor opheffing van de productschappen, dan weer pleit ze voor modernisering van de schappen.
Opheffing van de productschappen zou grote gevolgen hebben voor het praktijkonderzoek van Wageningen UR, meldt het Agrarisch Dagblad. De productschappen zetten ruim 15 miljoen euro aan toepassingsgericht onderzoek uit bij Wageningen UR Livestock Research en Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO). Het gaat om de ontwikkeling van nieuwe huisvestingssystemen, bemestingsproeven, bestrijding van ziekten en plagen en nieuwe kassystemen.
Het draagvlak bij de boeren voor de productschappen loopt uiteen. Melkveehouders en intensieve veehouders zijn het meest positief, de tuinders zijn het negatiefst. Er bestaan productschappen voor vee en vlees (PVV), pluimvee en eieren (PPE), zuivel (PZ), akkerbouw (PA), margarine, vetten en oliƫn (MVO), tuinbouw (PT), diervoeders (PDV) en wijn(!) (PW).