Nieuws - 13 januari 2014

Praktijkcentrum melkvee in Groene Hart gaat dicht

tekst:
Albert Sikkema

Zegveld, het regionale praktijkcentrum voor de melkveehouderij van Wageningen UR, gaat dicht. De proefboerderij in het Groene Hart is stukje bij beetje verkocht.

Hij stond al anderhalf jaar te koop, de proefboerderij in Zegveld, aangezien Wageningen UR het praktijkonderzoek voor de melkveehouderij concentreert op de Dairy Campus in Leeuwarden. Maar het lukte Wageningen UR niet om de boerderij, met 70 hectare grond, 110 melkkoeien en 46 stuks jongvee, als geheel te verlopen. Ook niet aan het Veenweide Innovatie Centrum (VIC), een regionaal verbond van melkveehouders, zes waterschappen en de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Die wilden een regionaal kenniscentrum voor het veenweidengebied in stand houden. Een groep boeren wilde de boerderij overnemen,  maar ze kwamen niet tot overeenstemming met de kennisinstelling over de prijs.

Maar nu is het gelukt om de boerderij en een deel van de grond te verkopen aan het Kennistransfercentrum Zegveld, een boerencoöperatie voortkomend uit het VIC. Eerder waren de koeien, het melkquotum en de resterende grond al in kleinere porties aan meerdere boeren verkocht. Voor 17 januari moeten de stallen leeg zijn.

Daarmee is de concentratie van het melkvee-onderzoek op de Dairy Campus in Leeuwarden bijna afgerond. De regionale proefboerderijen in Cranendonck (Brabant) en Heino (Overijssel) zijn in de afgelopen jaren al verkocht. Alleen de Waiboerhoeve in Lelystad moet nog worden verplaatst naar de Dairy Campus. De opbrengst van de verkoop wordt gestort in een Melkveefonds, om nieuw praktijkonderzoek mee te bekostigen.