Nieuws - 1 januari 1970

Post/ Wichelroede

Het onderzoek naar de wichelroede door prof. Van Gulik, beschreven in 'Wageningen ontmaskerde de wichelroede', is uitgevoerd met steeds grote hoeveelheden water in de nabijheid. In Nederland is water zoeken met een wichelroede is natuurlijk nonsens, want er is water waar je kijkt.

De waarde van mensen met instrumenten als de wichelroede is wel degelijk bewezen in regio's op de wereld zonder duidelijke waterstromen en zonder duidelijk aanwezig grondwater. Veel mensen en dieren hebben daar hun leven aan te danken.
Ik sluit me aan bij wat Einstein erover zei: ‘I know very well that many scientists consider dowsing as they do astrology, as a type of ancient superstition. According to my conviction this is, however, unjustified. The dowsing rod is a simple instrument which shows the reaction of the human nervous system to certain factors which are unknown to us at this time.’

Peter Hofs, Banjara Hills Consults, Zwitserland