Nieuws - 1 januari 1970

Post/ Internationaal Bestuur

Met groeiende ergernis lazen wij het artikel ‘Internationaal bestuur verdwijnt als profiel’ in Wb5. Dat IB bedreigd was, wisten we al. Maar de argumenten die directeur van het onderwijsinstituut prof. Brascamp voor het opgeven van onze uiterst succesvolle richting Internationaal bestuur geeft, zijn wel zo teleurstellend niet-academisch.

‘Het is mijn rol de processen [van het aanbieden van vakken] goed te laten verlopen. En ik heb niet de indruk dat dat hier niet het geval is.’ En wat was ook alweer het doel van de Alma Mater? Processen goed laten verlopen, of uitmuntend onderwijs faciliteren?
Op zoek naar verdieping van hun studie komen jaarlijks vele WU-studenten uit bij Ab van Eldijk, met wie in overleg een boeiende invulling wordt gegeven aan het profiel Internationaal bestuur. Dit gebeurt in de vorm van een geïntegreerde serie vakken, een stage en een afstudeerscriptie. De bèta’s die in Wageningen worden opgeleid moeten hun bagage namelijk ook kunnen gebruiken in de internationale bestuurswereld. Velen hebben IB dan ook als cruciaal ervaren.
Een kleine e-mailoproep naar aanleiding van de bedreiging van IB vorig jaar leverde veel reacties van oud-IB’ers op, intussen werkzaam bij FAO, Wereldbank, Europees Parlement en Rijksoverheid, die steun betuigden aan IB. De vakken en stages (bij onder andere IUCN, Tweede Kamer en Europees Parlement) die ze in het kader van IB hadden gevolgd zijn van onschatbare waarde geweest voor hun verdere carrière. Dat één van de ondergetekenden recent is aangenomen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken was niet in eerste instantie te danken aan Bos- en natuurbeheer, maar zeker wel aan Internationaal bestuur.
Drie weken geleden stond er in het Wb een debat over vertrekkende top-wetenschappers, naar aanleiding van het vertrek van hoogleraar Katan. Hetzelfde debat blijkt nu gevoerd te kunnen worden over het vertrek van top-docenten en het verdwijnen van excellent onderwijs. Ook hier worden door WU-bestuurders dezelfde argumenten gebruikt als bijvoorbeeld bij het opheffen van de vakgroep Gezondheidsleer: het past niet in ‘de structuur van de universiteit’.
Oud CvB-lid Kees van Ast legde ons ooit uit dat structure follows strategy. Invulling van het onderwijs moet de universiteitsvisie volgen. Blijkbaar geldt dit tegenwoordig niet meer, want als iets de visie van de WU uitdraagt is (was) het IB: hoog-kwalitatief, internationaal georiënteerd, interdisciplinair onderwijs!
De enige conclusie die wij naar aanleiding van dit (en voorgaande) besluiten kunnen trekken is dat op deze kennisinstelling (nog meer dan vroeger) de boekhouders aan de macht zijn. Met als gevolg fantasieloos, top-down beleid dat het paard achter de wagen spant. Een goede universiteit onwaardig!

Jan-Willem van den Beukel en Joep van den Broek, twee teleurgestelde, afgestudeerde IB’ers