Nieuws - 1 januari 1970

Politieke actiegroep

Politieke actiegroep

Politieke actiegroep: meer woningen in Wageningen

Zeven Wageningse politici, onder wie burgemeester Jaap Sala en drie wethouders, hebben zich verenigd in een actiegroep die extra woningbouwmogelijkheden in Wageningen wil. Zij komen hiermee in het geweer tegen het provinciale streekplan van 1996, dat geen ruimte biedt voor extra woningbouw

Toch zijn extra woningen nodig, stelt wethouder Jack Bogers, coördinator van de actiegroep. Wageningen is in het kabinetsbesluit aangewezen als internationaal kenniscentrum. We zien nu al een toename van kennisintensieve bedrijven die naar Wageningen komen. Als deze groei doorzet, komen we in de problemen. Ook wijst Bogers erop dat de internationalisering van Wageningen UR zal resulteren in de komst van vele buitenlandse studenten en docenten. Zij moeten in Wageningen kunnen wonen, betoogt hij

Een kenniscentrum van internationale allure vereist ruimte voor woningbouw binnen de bebouwde kom, meldt het pleidooi dat de actiegroep dinsdag 26 januari presenteerde. Het gaat hier niet om absolute aantallen woningen, lichtte Sala toe. We willen flexibel en snel kunnen inspringen op de ontwikkelingen. Zo willen we vrijkomende ruimte, zoals de gebouwen die vrijkomen bij de herstructurering van LUW- en DLO-gebouwen, snel kunnen gebruiken.

Daartoe wil het gemeentebestuur een status aparte voor Wageningen overeenkomen met provincie en rijk. Door onze opdracht van de overheid, het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor kennisintensieve ondernemingen, zijn wij zijn anders dan andere gemeentes in de omgeving, stelt Sala overtuigd. Wij willen dat de provincie onze status erkent, en ons de ruimte biedt die waar te maken.

De actiegroep gaat haar pleidooi de komende maanden voorleggen aan alle politieke partijen die deelnemen aan de provinciale verkiezingen van 3 maart. Ook minister Haijo Apotheker zal, als hij op 17 februari samen met een landelijke D66-delegatie in Wageningen is, het pleidooi onder ogen krijgen. M.B

In de Capitulatiezaal van De Wereld borrelen leden van de Association Internationale des Etudients en Sciences Economiques et Commerciales (AIESEC). De studenten vierden vrijdag 22 januari samen met genodigden het dertigjarig bestaan van AIESEC Wageningen. Onder de gasten bevonden zich voornamelijk oud-bestuursleden, LUW-medewerkers en medestudenten. Ze kregen een tien minuten durende presentatie te zien over AIESEC, de grootste studentenorganisatie ter wereld, met vijftigduizend leden in 87 landen. AIESEC Wageningen, in 1968 begonnen als ondervereniging van studentenvereniging Ceres, is verantwoordelijk voor de AIESEC-activiteiten in Wageningen en Nijmegen. Die bestaan voornamelijk uit persoonlijke vaardigheidstrainingen en stagebemiddeling. Na de receptie ging het feest verder bij de buren, de sociëteit van Ceres, waar zeventig oudAIESEC'ers bijeen kwamen. M.V., foto G.A