Nieuws - 20 september 2007

Politiek en wetenschap in patstelling over klimaat

Overheden moeten wereldwijd veel meer maatregelen treffen om de veranderingen in het klimaat aan te kunnen. Dat was de boodschap tijdens de internationale klimaatconferentie in Den Haag op 12 september. Volgens klimaatwetenschappers wachten politici tevergeefs op nog meer zekerheid van wetenschappelijk onderbouwde cijfers.
‘Zoals ministers altijd doen, vroeg Verburg om meer zekerheid. Zoals ministers ook altijd doen, vertrok ze direct na haar toespraak. Jammer, want daardoor kon ze niet horen dat ze niet meer zekerheid zal krijgen’, vat discussieleider Roger Harrabin van de Britse omroep BBC het eerste deel van de dag samen. LNV-minster Gerda Verburg had eerder die ochtend het spits afgebeten met een verzoek om meer kennis om maatregelen op te kunnen baseren. ‘Ik daag de wetenschap uit ons hierin te voorzien’, zei ze hoopvol.
Maar hoeveel kennis is er nog nodig om in actie komen, vroegen de wetenschappers die na haar spraken zich af. Want dat het klimaat verandert is een feit. Dat de effecten hiervan op landbouw, natuur en verstedelijkt gebied groot zijn, laat zich ook niet meer raden. Toch investeren overheden nog weinig in maatregelen die hun land klimaatbestendig te maken. Maar het zijn niet de ontbrekende technologieën die actie onmogelijk maken, blijkt tijdens de lezingen. Drijvende huizen, ophoging van Nederland met zand uit de Noordzee; het kan allemaal. Het is de instelling van politici die uitvoering afremt.
Lenie Dwarshuis, gedeputeerde van Zuid-Holland geeft toe ‘niet niets’ te kunnen doen. ‘Maar we hebben de wetenschap nodig. Geef ons de getallen zodat we lokaal maatregelen kunnen treffen.’ Maar de veranderingen in temperatuur en neerslag voor de verschillende continenten zijn al niet met zekerheid vast te stellen, laat staan dat wetenschappers in staat zijn de precieze temperatuurstijging voor een gemeente of provincie te berekenen. ‘En de scenario’s die wij wel geven, kunnen ook weer veranderen’, zegt Bart van den Hurk van het KNMI. ‘We veranderen het klimaat twee keer per jaar’, grapt Anton Beljaars van het European Center for Medium Range Weather Forecast. Serieus: ‘De omstandigheden veranderen nu eenmaal.’
Dat het klimaat verandert is zekerheid genoeg, zegt ook Pavel Kabat van Alterra, tevens wetenschappelijk directeur van het onderzoeksprogramma Klimaat voor ruimte. ‘Kijk naar de vele mogelijkheden om de ruimte anders in te richten in plaats van alleen maar naar de dreiging’, adviseert hij de beleidsmakers.