Nieuws - 1 januari 1970

Plant zoekt nieuw imago

Het ziet er somber uit voor de opleiding Plantenwetenschappen. Zes eerstejaars BSc-studenten bezetten de collegebanken. Beleidsmakers hopen dat een nieuwe campagne het tij zal keren.

Dat zal niet gemakkelijk worden, erkennen prof. Jaap bakker, voorzitter van het onderwijsinstituut, en dr Arjen Schots, onderwijscoördinator van de Plant sciences group. De belangstelling voor de plantwetenschappen daalt wereldwijd. Ook in Wageningen, Nederlands bolwerk van de plantwetenschappen, loopt het aantal studenten al jaren terug.
Wageningen Universiteit had begin jaren negentig nog vijf zelfstandige opleidingen in de plantwetenschappen, van tuinbouwplantenteelt tot gewasbescherming. Daar is er nu nog maar een van over, en die trekt nog maar een handvol studenten. Ook zusteropleiding biologische productiewetenschappen leidt een kwijnend bestaan.
‘We hebben duidelijk een imagoprobleem’, verzucht onderwijsdirecteur Bakker. ‘Studenten identificeren ons met een tanende landbouw. Het is moeilijk te communiceren dat wij opleiden voor een bloeiend veredelingsbedrijfsleven en een zeer innovatieve glastuinbouwsector.’
Onderwijscoördinator Schots: ‘We zien inderdaad een dramatische terugloop. Waar dat aan ligt? Tja, misschien heeft het deels te maken met de aandacht voor planten in het biologie-onderwijs op de middelbare school. Deels is het ook onze eigen schuld, de werving had de afgelopen jaren kennelijk niet de juiste uitstraling.’ Schots gaat een onderzoek laten doen naar het imago van de plantwetenschappen en naar mogelijkheden om de opleiding weer aantrekkelijk te maken. Wellicht betekent dat ook een nieuw onderwijsaanbod, maar hoe dat er uit zou moeten zien om in de smaak te vallen bij vwo-scholieren, weet hij niet. ‘Dat willen we dus uit gaan zoeken.’
Bakker geeft nog een andere mogelijke reden voor de terugloop. Wellicht hebben de fusies van alle verschillende opleidingen negatief uitgepakt voor de herkenbaarheid. Scholieren konden zich wel iets voorstellen bij Plantenveredeling, maar vinden de koepelnaam Plantenwetenschappen te vaag. ‘We moeten de breedte weer laten zien. Zelfs studenten die wél naar Wageningen komen en zich dus verdiept hebben in de opleiding, zijn vaak verrast door de breedte van de opleiding.’ In de folders over de opleiding moet daarom meteen duidelijk worden welke profielen de opleiding biedt.
Nieuwe profielen, communicatieplannen, marktonderzoeken; zou het niet beter zijn de harde werkelijkheid te erkennen? Planten zijn niet spannend en zullen dat ook nooit meer worden. Moet de opleiding plantenwetenschappen niet gewoon opgaan in de biologie?
Bakker: ‘Nee, dat lijkt me te snel. We hebben er nog niet alles aan gedaan om de trend te keren. We zijn pas een jaar of anderhalf actief bezig met onze voorlichting. Ik kan me Wageningen nauwelijks voorstellen zonder een eigen opleiding plantwetenschappen. Nee, misschien over een paar jaar, maar ik ben nu nog niet aan die conclusie toe.’/ KV