Nieuws - 13 maart 2013

Plannen voor kinderopvang campus

Er zijn serieuze plannen voor een kinderdagverblijf op de campus. Een service voor medewerkers van Wageningen UR, maar ook Friesland Campina.

De opvang komt in het nieuwe Campus Plaza dat eind 2014, begin 2015 gereed moet komen achter Orion. Behalve een opvang komen hier ook zo'n 400 studentenwoningen, short stay voorzieningen en winkels. Het gaat hierbij om ‘gemaksvoorzieningen' zoals een mini-HEMA, AH to go of Starbucks.
‘Het klopt dat we deze opvang graag willen hebben,' vertelt projectleider Ad van der Have van het Facilitair Bedrijf, ‘maar we gaan het niet zelf doen en zijn dus afhankelijk van de aanbesteding.' Van der Have verwacht deze nog voor de zomer rond te hebben. Toch is hij nu al optimistisch. De kans is ‘zeer groot' dat er een kinderopvang zal komen. Zo is de campus - dichtbij veel werkenden met kinderen - een ‘prachtlocatie' voor een opvang. Van der Have heeft ook al met meerdere geïnteresseerde bedrijven gesproken. 
Op een emancipatiebijeenkomst afgelopen januari klonk al de roep om kinderopvang. Destijds hield rector magnificus Kropff zich nog op de vlakte. ‘Fantastisch', zegt Ellis Hoffland, hoogleraar bodemvruchtbaarheid en medeauteur van een actieplan genderbalans, dan ook over het plan. ‘Dit zendt het signaal dat de universiteit mannen en vrouwen wil faciliteren om werk en zorg te combineren.' Ook in haar eigen actieplan riep Hoffland de Wageningen UR op te kijken of er behoefte is aan een crèche.
In Wageningen heerste lange tijd de angst dat ontwikkeling van de campus ten koste zou gaan van het centrum. Dit is volgens Van der Have inmiddels verdwenen. De gemeenteraad schrapte in juli 2012 de voorwaarde dat Campus Plaza niet gebouwd mag worden voor het studiejaar 2015/2016. Vorig najaar tekende Wageningen UR bovendien een convenant met ondernemersorganisatie WOC en SOW. Zij ondersteunen nu de ontwikkeling van Campus Plaza. In ruil wordt onder andere bij de exploitatie ‘gekeken naar de mogelijkheden voor Wageningse ondernemers'.