Nieuws - 1 januari 1970

Plannen van vijf jaar geleden

Plannen van vijf jaar geleden


Het strategisch plan bij de vorming van Wageningen UR bevatte veel goede
voornemens en een aantal concrete plannen. De belangrijkste plannen, en de
resultaten op een rijtje.

Versterken van de positie van het landbouwkundig onderwijs en onderzoek

Gelukt, vijf jaar geleden werd er regelmatig gesproken over een gedwongen
overname van Wageningen Universiteit door andere universiteiten. Die
dreiging lijkt geweken.

Bureaucratie met dertig procent terugdringen

Slechts gedeeltelijk gelukt, het centrale bestuurscentrum is flink
ingekrompen, maar bij de kenniseenheden is het aantal staffunctionarissen
nauwelijks afgenomen. Veel onderzoekers en docenten hebben zelfs het gevoel
dat de bureaucratie daar groeit. Uit de reorganisatieplannen blijkt dat
niet, volgens die plannen krimpt de bureaucratie bij de kenniseenheden met
drie procent.

Midden in samenleving staan, alert en ge├źngageerd zijn

Moeilijk te beoordelen, de klacht dat Wageningen te veel met zichzelf bezig
is klinkt nog regelmatig. Wageningen UR reageerde dit jaar in ieder geval
alerter op de vogelpest dan twee jaar geleden op de landelijke discussie
over de toekomst van de landbouw. Toen duurde het een half jaar voordat
Wageningen UR met een reactie kwam op het rapport Wijffels. In 2003 waren
de kippen nog ziek toen Wageningen al een rapport presenteerde over de
toekomst van de pluimveehouderij na de epidemie.

Binnen werkveld behoren tot wereldwijde top 5

Nooit echt gedegen onderzocht. Een snelle blik in de bestanden van het
gezaghebbende Institute for Scientific Information (ISI) stemt hoopvol.
Wageningen Universiteit neemt volgens het ISI het de achtste plaats in op
de hitlijst van veelgeciteerde onderzoeksinstellingen op het vakgebied
landbouw. DLO staat op plaats 35. De citaties van de twee opgeteld leveren
een vierde plaats, achter USDA (het amerikaanse DLO), INRA (het Franse
DLO), en de University of California, Davis.

Vwo-scholieren zien de universiteit als hoogstaand academisch centrum
Mislukt, in ieder geval als bedoeld werd dat studenten daarmee ook in
grotere aantallen naar Wageningen zouden komen. Het aantal vwo-ers dat voor
een Wageningse opleiding kiest is sinds 1998 met 40 procent afgenomen.

Herkenbaar mede vormgeven aan de vernieuwing van de Nederlandse landbouw
Moeilijk te kwantificeren. De rol van Wageningen UR bij nieuwe
ontwikkelingen in de landbouw lijkt niet gegroeid, ook voor de fusie was
Wageningen een belangrijk kenniscentrum voor de Nederlandse landbouw. Die
rol lijkt door de fusie nauwelijks gewijzigd, maar dat is moeilijk in harde
cijfers te vangen.

Positie op internationale markt voor onderzoek en onderwijs versterken

Gelukt, de universiteit ziet de stroom studenten uit het buitenland snel
aanzwellen. Dit jaar komen er naar verwachting 400, een ruime verdubbeling
ten opzichte van 1998.