Nieuws - 2 oktober 2008

Plaagdieren

Wie een rat als proefdier gebruikt, moet zich aan heel strenge regels houden. Maar hoe anders gaat het toe op de boerderij. Dr. Bastiaan Meerburg ontdekte dat plaagdieren daar door traag werkend gif een lange lijdensweg doormaken. De Telegraaf pikte het bericht op en dat leidde vorige week tot Kamervragen.

opinie_0_605.jpg
Meerburg, onderzoeker multifunctioneel landgebruik bij Plant Research International, bestudeerde de ziekteoverdracht van ratten op vee. Om te achterhalen welke ziekten de ratten meedragen, plaatste hij vallen op agrarische bedrijven. Hij vroeg voor zijn proeven toestemming aan een ethische commissie en kreeg tot zijn verbazing te horen dat toestemming niet nodig was: het ging immers om plaagdieren. ‘Ik ben in de literatuur gedoken om uit te zoeken hoe het kan dat proefdieren alle ethische zorg krijgen en plaagdieren met chemische middelen mogen worden bestreden.’
Vroeger werden ratten en muizen gedood met gif dat ook gevaarlijk is voor huisdieren en kinderen. Sinds de jaren zestig mogen daarom alleen antistollingsmiddelen in een lage dosis worden gebruikt. De dieren moeten meerdere keren van dit zogenaamde rodenticide eten en bloeden dan langzaam dood. Dat duurt ongeveer een week.
Meerburg schreef in het blad Pest management Science dat knaagdieren een veel gruwelijker lot ondergaan dan vleesvarkens en -koeien of laboratoriumdieren. ‘Ik wilde een discussie starten omdat ik meen dat het vriendelijker kan. Een ouderwetse muizenval waarbij het dier plotseling met één klap wordt gedood, is bijvoorbeeld al veel beter.’
De Telegraaf pikte het bericht als eerste op, vertelt Meerburg. ‘Twee dagen later volgde het ANP en daarna belden er allerlei media: Trouw, Radio Gelderland, Radio 1 en 5. Vervolgens hoorde ik dat Marianne Thieme Kamervragen had gesteld. Nee, ik was niet verbaasd. Maar het is aardig om te zien hoe dat proces verloopt.’