Nieuws - 21 juni 2001

Pi

Pi

"Het logo van Wageningen UR staat voor huis. Maar, zo zei een Griekse collega mij onlangs, het staat ook voor Pi. Het bekende getal 3,1415... Dat verwijst naar universum en universeel. Pan-, in de betekenis van alom, alles omvattend." Ir. Pieter Gooren, directeur van IAC, zag nieuwe kanten aan het logo van Wageningen UR. Dat deed hij tijdens de ceremoni?le overdracht op 14 juni van het IAC en Ilri van het ministerie van LNV, waar beide instellingen tot nog toe onder vielen, naar Wageningen UR. "Alles omvattend moeten we uitleggen in termen van verantwoordelijkheid. Voor ons wil dat zeggen: toegang tot genoeg en veilig voedsel voor iedereen. Als we erin slagen al dat moois waar te maken, zijn IAC en Ilri er trots op onderdeel van Wageningen UR te zijn. De medewerkers van IAC en Ilri hopen in de nieuwe opzet nog beter mede vorm te kunnen geven aan de internationale ambities van het kenniscomplex Wageningen."| J.T.